ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
1เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
2ธุรการ ประชาสัมพันธ์
- ติดตามเอกสารให้ลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำ คำปรึกษากับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
3ธุรการบัญชี (บางแก้ว ซอย 43)
- ดูแลจัดทำเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย - ออกใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - บันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ด้านรับ) - จัดเตรียมเอกสารและจัดทำเอกสารด้านรับ-จ่ายประจำว...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
4ธุรการบัญชี (บางแก้ว ซอย 43)
- ดูแลจัดทำเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย - ออกใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - บันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ด้านรับ) - จัดเตรียมเอกสารและจัดทำเอกสารด้านรับ-จ่ายประจำว...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
5ธุรการฝ่ายขาย
- ประสานงานติดต่อลูกค้า รับออเดอร์ ทำใบเสนอราคา เปิดบิลขาย วางบิล เก็บเชค - ประสานงานภายในเพื่อให้ส่งสินค้าได้ตามกำหนด - เชคสต๊อก คีย์รายการงานผลิต - รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ - ภาษีขาย - ค่าใช้จ่ายต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชว่า คัลเลอร์ ปริ้นท์ จำกัด
6เสมียน
ลักษณะการทำงาน 1. รับออเดอร์ลูกค้า 2. ประสานงานฝ่ายผลิต-ลูกค้า 3. เปิดบิลส่งสินค้า 4. ประสานงานฝ่ายจัดส่ง - ตรวจเช็คสินค้าจัดส่ง 5. จัดทำบิล-จดบันทึกและจัดทำรายงาน 6. จัดซื้อสินค้า 7. ตรวจเช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด
7ธุรการการตลาด / บัญชี
จัดทำเอกสารต่างๆ ประสานงานและรับโทรศัพท์พูดคุยกับลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
8การจัดการประสานงานขาย,บริหารงานทั่วไป
ขายสินค้าตามเป้าที่บริษัทกำหนดในแต่ละเดือน พัฒนาเพื่อแต่งตั้งเป็นผูัจัดการฝ่ายขายต่อไป -ขยายงานด้านบุคลากร -ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร -จัดกิจกรรมสนับสนุนการขยายงาน -ดูแลสอนงานพนักงานและพัฒนาบุคลากร ทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มพีเอ็น บิซิเนท ชับพอร์ต จำกัด (MPN)
9พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
10เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า *ด่วนมาก*
-ดูแลStockสินค้าประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ ของเล่น และสื่อการเรียนรู้ -จัดทำเอกสารการจัดส่งสินค้า -ติดต่อประสานการจัดส่งและวางแผนการจัดส่งได้ -จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆของบริษัท -จัดซื้อสินค้าเพื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด