ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
91เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล Call Center
1. รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ 2. ให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3. ทำงานเป็นกะและมี OT ผ่านโปรมีสวัสดิการประกันสุขภาพให้ด้วย 4. ทำงานครบปี มีการปรั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
94เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า**ด่วน
เช็คสต๊อคสินค้าโกดังและโรงผลิต จัดเรียงสินค้า รับเข้า-จ่ายออกสินค้า สรุปสต๊อคคงเหลือส่งผู้บริหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
96เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
97เจ้าหน้าที่งานบัญชี
- ดูแลการรับ- จัดการเอกสารรายรับ- รายจ่ายต่างๆของบริษัท - ติดตาม การชำระเงินของลูกค้า - รวบรวมใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีทั้งรายรับและรายจ่าย( รวบรวมให้ผู้ทำบัญชี) - ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ออกใบแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พร้อมมิตร โกลบอล จำกัด
98เจ้าหน้าที่วางแผน
1.ควบคุม/ดูแลวางแผนงานผลิต 2.แก้ัไขปัญหาที่จะกระทบต่อการผลิต 3.รายงานผลการดำเนินงานการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
99ธุรการบัญชี
1.ลงรายการเก็บ/จัดส่ง/การชำระเงิน ของพนักงานเก็บน้ำมันต่างจังหวัด 2.ติดตามงานอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานให้หัวหน้างานทราบอย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบข้อมูลงานกับเอกสารที่ได้รับใกห้ถูกต้อง 4.งานอื่นๆที่ได้ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
100เจ้าหน้าที่ ควบคุมเอกสาร ( DCC )
1. จัดเก็บเอกสารงานระบบ ISO 14001 , ISCC 2. เตรียมข้อมูลให้ MR ( Audit / ทบทวนฝ่ายบริหาร )...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)