ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
91เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า
1. ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา 3. จั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
92ธุรการ
- ดูแลหน้าร้าน - รับโทรศัพท์ - ประสานงานลูกค้า - ประสานงานสำนักงานใหญ่ - คุมสต๊อกสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
93เจ้าหน้าที่บุคคล
1. การสรรหาและว่าจ้าง 2. สวัสดิการพนักงาน 3. งานด้านประกันสังคม 4. ดูแลงานประกันภัยและภาษีรถยนต์บริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
94จัดซื้อ,บุคคล
ทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลและมีสั่งฝ่ายจัดซื้อเล็กน้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
95บัญชี-การเงิน
ทำจ่าย ลูกหนี้ ทำเช็ด รับวางบิล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
96Sale Administrative Coordinater(เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
-ประสานงานและติดตามความคืบหน้างานกับแผนกผลิต และแผนกติดตั้ง -จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประมูลงานต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย -จัดทำรายงานสรุปผลใบเสนอราคารายวัน -ดำเนินการนัดหมายกับลูกค้าในการเข้าปฏิบัติงานของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จำกัด
97เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ด่วน)
- ทำบัญชีเงินสดย่อย - ทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย - เช็ครายงานการับสิ้นค้า - ดูแลเรื่องบิลลูกหนี้-เจ้าหนี้ - ออกใบวางบิล ใบกำกับภาษี - ทำค่าเสื่อมราคา - ทำทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทำ ภงด. 3 , 53 -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
98เจ้าหน้าที่สรรหาฝ่ายบุคคล
- วางแผนการสรรหาบุคลากร - นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ - สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน - จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
99เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (งานดูแลหมู่บ้าน)
รับสมัครพนักงานชายจำนวนมาก ร่วมงานในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เพื่อไปประจำโครงการในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล หลังการสัมภาษณ์จะทราบผลทันที รายละเอียดงาน 1. ดูแลงานบริการสาธารณะ เช่น - งานรักษาคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด