ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
101เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
102พนักงานธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (รามคำแหง21)
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร 2. คัดแยกเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
103พนักงานธุรการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
1. ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ 2. คีย์ข้อมูล บนระบบของทางบริษัทฯ หรือที่ทางลูกค้ากำหนด 3. เดินเอกสารภายในสำนักงานที่ปฏิบัติงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
104พนักงานจ่ายเช็ค ประจำอาคารRCP (รัชโยธิน)
1. จ่ายเช็คและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเช็ค 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
105พนักงานธุรการผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)  
รายละเอียดงาน : 1. ตอบคำถามเบื้องต้นให้กับลูกค้าของบริษัทผ่านทาง Line ,Facebook 2. ประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
106ธุรการประจำศูนย์รับวางบิลยู อินโฟ
1. รับวางบิล 2. ตรวจสอบเอกสารรับวางบิล 3. คีย์ข้อมูลรับวางบิลในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 5. จัดทำรายงานรับวางบิล 6. จัดทำเอกสารส่งออก 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
107พนักงานธุรการเดินเอกสาร ประจำตึก AIA (สำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร 2. เดินเอกสารภายใน 3. คัดแยกเอกสาร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
108พนักงานจ่ายเช็ค ประจำอาคารกรุงศรี สำนักงานใหญ่ (พระราม 3)
รายละเอียดงาน : 1. จ่ายเช็ค 2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเช็ค 3. ค้นหาข้อมูลเช็ค 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
109ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาลสัตว์ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว กรุงเทพ Salary : 15,000 - 16,000 บาท วันและเวลาเปิดทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-21.00น ------------------------------- หน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
110Operator Admin
- ให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น - รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด