ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
101เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย **บริษัท ลิงค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
** บริษัท ลิงค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด - จัดทำใบเสนอราคา – ติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันภัยและการจัดส่งให้ตัวแทน - ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคาที่ตัวแทนทำเข้ามาเช่นวันหมดอายุและจำนวนเง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
102พนักงานคีย์ข้อมูล ** ภายใต้บริษัทไอลอว์ เอเชีย จำกัด
• จัดเก็บเอกสาร • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ • บันทึกเอกสารต่าง ๆ ลงคอมพิวเตอร์ • คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ภายใต้บริษัทไอลอว์ เอเชีย จำกัด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
103พนักงานคีย์ข้อมูล ** ภายใต้ บริษัท เอส.เอส. อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
• จัดเก็บเอกสาร • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ • บันทึกเอกสารต่าง ๆ ลงคอมพิวเตอร์ • คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
105เสมียนทนายความ
ร่างคำฟ้อง คำร้อง คำให้การ คดีแฟง คดีอาญา และดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดี ค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ค่าปรึกษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ร่างความเห็นทางกฎหมาย ร่างเอกสารทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
106พนักงานคีย์ข้อมูล (พนักงานชั่วคราว 3 เดือน)
คีย์ข้อมูล จัดเตรียมเอกสารด้านบัญชีการเงิน งานจำแนกเอกสารบัญชี งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอเมริกันมอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
107ที่ปรึกษางานบริการ (ประจำสาขา เชียงใหม่ เชียงราย)
รับแจ้งซ่อมจากลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการ -รับฟังอาการที่ลูกค้านำรถเข้ามาเพื่อเปิดใบแจ้งซ่อมและประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง และทำการปิดงานสรุปงานซ่อมอธิบายงานซ่อมให้ลูกค้าและนำลูกค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอเมริกันมอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
108เลขาผู้บริหารระดับสูง
- ติดต่องานกับบุคคลภายในและภายนอก การนัดหมาย - ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร - ดูแลงานทรัพย์สินส่วนตัวผู้บริหาร - ดูแลรายได้ รายจ่ายผู้บริหาร - ติดต่อหน่วยงานราชการ - ดูแลงานภาษี สัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอเมริกันมอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
110ด่วน เจ้าหน้าที่จัดส่งและยานยนต์
Monitor รถขนส่ง ตรวจสอบสถานะรถ ความเร็วและอุณหภูมิให้เป็นไปตามตารางการใช้รถประจำวัน พร้อมบันทึกสถานะการตรวจ ติดต่อประสานงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำใบแจ้งซ่อม บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถ ประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด