ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
101เจ้าหน้าที่ธุรการและความปลอดภัย(General Affair and Safety Officer)
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านธุรการทั่วไป งานด้านการจัดตั้งสำนักงานสาขา และงานด้านอาคาร/สำนักงานความปลอดภัยภายในบริษัทและสำนักงานสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับแผนและฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
102ธุรการ
ประสานงานกับทีมติดตามทวงถามหนี้ในกลุ่มบัญชี Phone Recovery สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ค้างชำระมากกว่า 380 วัน และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ค้างชำระมากกว่า 180 วัน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
103พนักงานธุรการ
- จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานกับฝ่ายช่าง - รวบรวมและจัดทำเอกสารส่งแผนกบัญชีเพื่อวางบิล - งานอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
104แอดมิน ตอบแชท ติดต่อลูกค้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้น - มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร และ เจรจากับลูกค้า - รู้จักและสามารถใช้แอพพลิเคชั่นสนทนาบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
106Part time
จัดทำเอกสารเข้าระบบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาครีเทค จำกัด
107ธุรการ
จัดทำเอกสารเข้าระบบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้งานสิ่งใหม่ๆ มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาครีเทค จำกัด
108บัญชี
1.บัญทึกบัญชีรับ-จ่ายของบริษัท 2.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ภงด.3,53 ประจำเดือน 3.ทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี 4.ทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาครีเทค จำกัด
109พนักงานคีย์ข้อมูล
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย คีย์งานด้าน บีโอไอ จดทะเบียนบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วัชระการบัญชีและธุรกิจ จำกัด
110พนักงานจัดทำเอกสารและประสานงาน
จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลบันทึกข้อมูลของเอกสาร ประสานงานด้านเอกสาร ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด