ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
101เจ้าหน้าที่ธุระการประสานงาน ( ประจำสำนักงาน จ.สุพรรณบุรี )
ลักษณะงาน - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ประสานงานกับฝ่ายช่างเทคนิค - ประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับ สำนักงานกรุงเทพมหานคร - ประสานงานกับ สำนักงานสาขาลำปาง - จัดเตรียมเอกสาร และ สรุปรายงาน ต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด ( AGT )
102ธุรการบัญชีทั่วไป ด่วน!!!!!
1. ออกเอกสาร * ใบแจ้งหนี้ * ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 2.ติดต่อลูกค้า * สอบถามวัน เวลา ชำระเงิน * สอบถามวัน เวลา การวางบิล 3. จัดตาราง กำหนดการ * วางบิล/ รับชำระเงิน 4. บันทึกข้อมูล * ประวัติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เอ เทรดดิ้ง จำกัด
103Call Center ส่งพิกัดการเดินทางของรถยนต์ เงินเดือน 13K+เบี้ยขยัน 1,000บาท (ไม่มีเข้ากะ)
- รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง และส่งพิกัดตำแหน่งปลายทางให้กับลูกค้า โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ - ติดต่อประสานงานกับร้านค้า หรือ ศูนย์บริการ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการเรื่องใช้งานแอพพิเคชั่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
104ธุรการประสานงาน
1. จัดสินค้า เช็ครับสินค้าเข้าสต๊อก เตรียมสินค้าส่งลูกค้า 2. บันทึกรายรับ-รายจ่ายต่างๆของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี ค่าใช้จ่ายค่าบริการทั่วไป เป็นต้น 3. จัดทำใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจ้งห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (สาขาซอยต้นสน)
105Sale
- ติดต่อเสนอขายสินค้า - หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ - ให้คำแนะนำตัวสินค้าและราคา แก่ลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้า - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
106นักศึกษาฝึกงาน
ช่วยงานด้านเอกสาร และงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
107เจ้าหน้าที่สนับสนุนส่วนงานเอกสาร
- ออกเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท - เป็นศูนย์กลางในการออกเอกสาร - รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
108Sale
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อเสนอขายคอร์สเรียนผ่านทาง Social Media เช่น Facebook Line OA เป็นต้น 2. ติดตาม ตอบคำถามในเรื่องคอร์สเรียนและเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ ผ่านทาง Social Media เช่น ตอบคอมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พินมีพลัส จำกัด
109พนักงานบัญชี (สำนักงานบัญชี)
สำนักงานบัญชี จัดทำแบบภาษีต่างๆ คีย์ข้อมูลทางบัญชีผ่านระบบ express, peak account, flow account...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุ๊ปเอ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
110พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด