ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
101เจ้าหน้าที่ประสานงาน Work Shop
เข้าพบหน่วยงานเพื่อติดต่อประสานงาน สำรวจความต้องการการจัด work shop ด้านความงามและการพัฒนาปรับบุคลิกภาพ รวมถึงให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ จัดอบรม การดูแลสภาพผิว และ แต่งหน้าให้กับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
102Field Data Seasonal Worker (พนักงานบันทึกข้อมูลผลผลิต)
- จัดเก็บเอกสาร - บันทึกข้อมูลผลผลิตของฝ่ายไร่ ในระบบ SAP - เป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลด้านผลผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
105พนักงานธุรการบัญชี
1. จัดทำรายการรับ-จ่าย งาน PROJECT 2. จัดทำรายงานการขายสินค้าของพนักงานขาย เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่น 3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 4. เก็บประวัติพนักงาน 5. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
106พนักงานประสานงานขาย
1.จัดทำใบเสนอราคาให้ผู้บริหาร 2.จัดทำใบสั่งผลิต 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการเสนอราคาของผู้บริหาร, รายงานการขายสินค้าของพนักงานขาย, รายงานการส่งสินค้า, รายงานความคืบหน้าตาม PROJECT 4.ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
107เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ
มีประสบการณ์การทำงานคลังสินค้า ทำ Stock Balance ได้ ทำรายการรับเข้า-ออก สตรวจ เช็ค สตอกสินค้าวัตถุดิบ ตัด สตอกสินค้า วัตถุดิบ อื่นๆตามมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด
108เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า @ ศูนย์บริการรถยนต์ Auto 1 สาขาใหม่ โรบินสัน บ้านฉาง
• รับชำระค่าสินค้าและการบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ดูแลเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน • นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับทราบ • รับเรื่องการ นัดหมาย,นัดคิว กา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
109เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า @ ศูนย์บริการรถยนต์ Auto 1 สาขาใหม่ โรบินสัน บ้านฉาง
• รับชำระค่าสินค้าและการบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ดูแลเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน • นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับทราบ • รับเรื่องการ นัดหมาย,นัดคิว กา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
110แอดมินฝ่ายจัดซื้อ @ สำนักงานใหญ่ บางนา
1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อรวมทั้งจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ 2.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากจัดซื้อเสร็จทันตามกำหนดเวลา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)