ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
111ด่วน" เจ้าหน้าที่ธุรการขายและประสานงาน
รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า จัดทำใบแจ้งหนี้ จัดทำรายงานต่างๆ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
112ด่วน!!! เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ/Admin and Planning (โทร.0-2945-4953)
1. วางแผนเส้นทางรถขนส่ง ให้ส่งสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุม ตรวจสอบเส้นทางการรับ-ส่งสินค้าและอุณหภูมิ ให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด 3. ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานขนส่ง พนักงานยกสิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
113ผู้ช่วยผู้จัดการ / จัดซื้อ
ติดต่อประสานงาน Supplier และ ศึกษา วัตถุดิบ เพื่อนำมา ใช้ ในงานก่อสร้าง / งานธุรการ ช่วยผู้จัดการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลีอีน แอนด์ บียอน จำกัด
114พนักงาน การเงิน
บันทึกการเบิกจ่าย ทำเอกสารภาษีได้ และ มีความเข้าใจ ระบบปัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลีอีน แอนด์ บียอน จำกัด
115Call Center ส่งพิกัดการเดินทางของรถยนต์ รายได้รวม 14,500 (ไม่มีเข้ากะ)
- รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง และส่งพิกัดตำแหน่งปลายทางให้กับลูกค้า โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ - ติดต่อประสานงานกับร้านค้า หรือ ศูนย์บริการ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการเรื่องใช้งานแอพพิเคชั่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
116Sales Admin
- จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - สนับสนุนงานของแผนกและ Sales - เปิดออเดอร์ต่างประเทศ - ตรวจสอบสินค้าก่อนนำส่งลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารสำหรับสัมนาและนิทรรศการ - จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ให้กับ Sales ที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด
119ธุรการ ( รับสมัครด่วน )
- ช่วยดูสต๊อกสินค้า - ทำงานตามที่บริษัทมอบหมายให้ค่ะ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.จี.ดี.เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด