ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
121Tour Operation ด่วน!!!
- ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว - ให้ข้อมูลท่องเที่ยวกับลูกค้า - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
123Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
1.ประสานงานการจัดอบรมหลักสูตรกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรมจัดกิจกรรม สันทนาการ หรือสัมมนานอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ มีเดีย จำกัด
124ธุรการร้านอาหาร
จัดการงานด้านธุรการ ธุรกรรมย่อยของร้าน จัดเก็บเอกสารเป็นระบบระเบียบ ดูแลร่วมสั่งของ ตรวจ นับ รับ-ส่ง วางบิล ออกบิล Vat ได้ถูกต้อง อื่นๆ ตามสั่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : Cuisine Solutions Asia co., Ltd.
128ธุรการ-ประสานงานขาย
- ดูงานด้านเอกสาร ข้อมูลสินค้า ตรวจนับสตอกสินค้า - ประสานงานกับทีมขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทโฮม แอนด์ ชอปปิ้ง จำกัด
130ธุรการทั่วไป
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย - ออกเอกสารใบสั่งซื้อ - ออกเอกสารใบเสนอราคา - รับ-ส่ง Emaill และกระจายงานให้กับทางเจ้าของงาน - จัดเก็บเอกสาร - รับสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการ เอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย