ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
121เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป - จัดการด้านการผลิตเอกสาร, พัสดุ, งานสารบรรณ - ประสานงานด้านต่างๆ ของแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจ-ส เวลา 7.30-17.00น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
122เจ้าหน้าที่บัญชี
- สรุปรายงานบัญชีต่างๆ / ปิดงบการเงิน - มีความรู้ทางด้านภาษีซื้อ/ภาษีขาย/หัก ณ ที่จ่าย/ภพ.30/ภงด3,53 - หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express จะพิจาณาเป็นพิเศษ สามารถปิดงบได้ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
130การเงิน (เจริญนคร)
งานธุรการ ต้อนรับลูกค้ามาชำระเงิน ทำเอกสารเกี่ยวกับการขายรถ และซ่อมรถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด