ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
131พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย)
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
132เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
- จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53 - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
133Admin
- ติดต่อ , ประสานงาน และตามงานต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร - ทำ Social Media ทุกๆ channel (FB , Line@ , TikTok , YouTube) ทั้งคิดcontent , ลงรูป , Update , Post จนถึงปิดการขาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
136พนักงานธุรการ ฝ่ายขาย (สาขาชลบุรี) ด่วนมาก....
ทำงานจันทร์- เสาร์ เวลา 8.30-17.00 เลิกงานตรงเวลา หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับงา สนับสนุนงานขาย งานเอกสาร และ ประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : มีนบุรีรับสร้างบ้าน และดีไซน์
137HR Officer (ธุรการ)
1. งานกระบวนการด้านสรรหาพนักงานทั้งหมด ไปจนถึงการประกาศพ้นสภาพพนักงาน 2. งานสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาจ้างงาน สัญญาเช่าห้อง เป็นต้น 3. งานด้านฐานข้อมูลพนักงาน (Database) ของพนักงานทั้งหมดภายในองค์กร คอยอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
138พนักงานแคชเชียร์ AutoClik
ชี้แจงรายละเอียดลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกำกับภาษี งานเอกสารต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่รับรองลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
139แคชเชียร์ สถานีบริการ ปั้มน้ำมัน ปตท.
1. รับชำระเงิน/ทอนเงิน ค่าน้ำมัน ถูกต้องครบถ้วน 2. สรุปรายการชำระเงินและส่งเงินทุกวัน 3. ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และยกเลิกการขายได้ถูกต้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังไทยเพื่อไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
140กัปตัน สถานีบริการ ปั้มน้ำมัน ปตท.
1. ประสานงานกับผู้จัดการ 2. ดูแลพนักงานหน้าลาน 3. อบรมพนักงาน 4. ดูแลลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. ทำงานหมุนเวียนตามกะได้ 2. สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน) 3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังไทยเพื่อไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)