ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
134เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการผลิต, จัดทำเอกสารระบบจัดซื้อ, ติดต่อและติดตามงานจัดซื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
135เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดเตรียม-พิมพ์-สำเนา เอกสาร - งานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
136Project Administrator
- จัดเตรียมเอกสาร - จัดทำรายงานประจำการประชุมหรือสรุปผลการทำงานของโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น - บริการติดตามและตอบปัญห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จำกัด
140เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทำงานพิมพ์ข้อมูล ประสานงาน ติดตาม ข้อมูลกับงานภาคสนาม งานเอกสารต่างๆของแผนกภาคสนามภายในออฟฟิศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. จำกัด