ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
131ธุรการทั่วไป ประสานงาน พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานทั่วไป - ติดต่อ/คัดเลือก/ประเมิณ ร้านค้า จัดหาสินค้า ให้ได้ตามความต้องการและมีคุณภาพ - ติดต่อ/คัดเลือก/ประเมิณ ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง จัดหาการจ้างงาน ให้ได้ตามความต้องการและมี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
132ธุรการบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
133Membership Officer
Officer ทำหน้าที่บริการและให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้มาติดต่อที่เคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ, ดูแลการออกจดหมายแก่สมาชิกตามที่ได้รับมอบหมาย, ดูแลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
134Identity Officer
Officer ทำหน้าที่บริการ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก และแขกรับเชิญของสมาชิก ผู้มาธุระในกิจกรรมสมาคมฯ ให้คำแนะนำแก่ผู้ขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของสมาคมฯ และตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
135Computer Operator
ทำหน้าที่ทำงานด้านเอกสารเบิก–จ่าย ค่าใช้จ่ายในวันแข่งม้า เอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำโปรแกรมการแข่งม้าในแต่ละครั้ง จัดทำบัตรและรวบรวมข้อมูลการออกบัตรต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริการสมาชิกและแผนกโต๊ด ตลอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
136Officer Sports (RBSC)
ทำหน้าที่ดูแลจัดเตรียมเอกสาร รายงานการประชุมประจำเดือนของแผนกกีฬาที่รับผิดชอบ ดำเนินการประสานงานในเรื่องที่คณะกรรมการมีมติดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบสมาคมฯ ออกใบแจ้งงาน จัดเตรียมการแข่งขัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
137หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการผลิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
139เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเอกสารและส่งเอกสารให้ลูกค้า - คีย์ข้อมูลบนระบบของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
140เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจำสาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์)
- มีความรู้เรื่องบัญชี ตัดรับ ตัดจ่าย - มีความรู้ในการออกใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - ศุกร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด