ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
131พนักงานบัญชี (สำนักงานบัญชี)
สำนักงานบัญชี จัดทำแบบภาษีต่างๆ คีย์ข้อมูลทางบัญชีผ่านระบบ express, peak account, flow account...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดไวซ์ คลับ จำกัด
132พนักงานธุรการช่าง
-พนักงานธุรการ หัวหน้าช่าง / ซัพพอตช่าง ทำการประสานงานทั้่วไปภายในและภายนอกออฟฟิศ รวมถึงช่วยสนับสนุนการทำงานของช่างให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ (พนักงานในตำแหน่งนี้ต้องสามารถรับแรงกดดันจากลูกค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
134ธุรการการตลาด / บัญชี
จัดทำเอกสารต่างๆ ประสานงานและรับโทรศัพท์พูดคุยกับลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
137ธุรการทั่วไป
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย - ออกเอกสารใบสั่งซื้อ - ออกเอกสารใบเสนอราคา - รับ-ส่ง Emaill และกระจายงานให้กับทางเจ้าของงาน - จัดเก็บเอกสาร - รับสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการ เอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
138พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย)
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
139เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
- จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53 - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
140ธุรการ
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชี และ ธุรการ -มีความรู้ความเข้าใจใน Social media ได้เป็นอย่างดี เช่น การอัพเดทข้อมูลข่าวสารลงในเพจ Facebook และ Instagram เป็นต้น -สามารถออกแบบการทำงาน และการวางแผน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด