ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
133PartTime พนง.สแกนเอกสาร กะกลางคืน ตึกG Tower พระราม9 ถึง31 มี.ค.66
1. สแกนเอกสาร - บันทึกเข้าระบบ 2. คัดแยก เพื่อจัดเก็บลงกล่องเก็บเข้าคลังเอกสาร 3. ยก ขน กล่องเอกสารขึ้นชั้นจัดเก็บ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
134ธุรการ-คีย์ข้อมูล ประจำธนาคาร ย่านพระราม3
1. คีย์บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร 2. ทำรายงานสรุปยอดการบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน 3. ติดตามงานที่ยังค้างในระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
135PartTime พนง.สแกนเอกสาร กะกลางคืน ตึกG Tower พระราม9 ถึง31 มี.ค.66
1. สแกนเอกสาร - บันทึกเข้าระบบ 2. คัดแยก เพื่อจัดเก็บลงกล่องเก็บเข้าคลังเอกสาร 3. ยก ขน กล่องเอกสารขึ้นชั้นจัดเก็บ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
136ธุรการ-คีย์ข้อมูล ประจำธนาคาร ย่านพระราม3
1. คีย์บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร 2. ทำรายงานสรุปยอดการบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน 3. ติดตามงานที่ยังค้างในระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
137ธุรการ-คีย์ข้อมูล ประจำธนาคาร ย่านพระราม3
1. คีย์บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร 2. ทำรายงานสรุปยอดการบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน 3. ติดตามงานที่ยังค้างในระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
139PartTime พนง.สแกนเอกสาร กะกลางคืน ตึกG Tower พระราม9 ถึง31 มี.ค.66
1. สแกนเอกสาร - บันทึกเข้าระบบ 2. คัดแยก เพื่อจัดเก็บลงกล่องเก็บเข้าคลังเอกสาร 3. ยก ขน กล่องเอกสารขึ้นชั้นจัดเก็บ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด