ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
143Tour Operation ด่วน!!!
- ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว - ให้ข้อมูลท่องเที่ยวกับลูกค้า - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
144Call Center ของธนาคาร TTB (ไม่ติดเครดิตบูโร)
- รับสายลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลของธนาคาร - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - เป็นงานบริการ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (อาจจะมีเข้าวันเสาร์เดือนละ1วัน แต่คิดเป็นOTให้) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
145เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงาน
คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กร หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคารคอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอรวิส เดอะ เบสท จำกัด
146เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย ด่วน !!!
1.คีย์ข้อมูลลงในระบบ Express 2.ตรวจสอบ ติดตามงานด้านเอกสารจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำรายงาน จัดเก็บเอกสาร ตามความรับผิดชอบ 4.ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.สรุปงานประจำเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
148ประสานงานขาย
ประสานงานขาย จัดทำเอกสารการขาย (อินวอยซ์) เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า คีย์ข้อมูลสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อุดมซัพพลาย อิมเมกซ์ จำกัด
149พนักงานธุรการ
ทำงานที่โรงงานบางพลี ถนนเลียบคลองส่งน้ำ จ.สมุทรปราการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไซเนอร์แมค จำกัด
150เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารให้เหมาะสม - ตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร ข้อมูล การติดต่อให้กับผู้บังคับบัญชา และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - ติดต่อประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด