ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
142Client Associate/ เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
1. ประสานงานและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าในโปรเจคต่าง ๆ 2. ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกทั้งทีมวิจัยและทีมเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในเชิงวิจัยและวิเคราะห์ข้อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
143พนักงานบัญชี
1. บันทึกและทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกรายการและทำรายงานทางบัญชี ตรวจเอกสารบัญชี ออกใบกำกับภาษี, ยื่นภาษี และจัดทำรายงานภาษีประจำเดือน 2. จัดทำ Stock สินค้า ตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้าที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
144Administrator (Service Dept)
Service Administrator (ผู้ประสานงานฝ่ายบริการ) 1. จัดทำใบเสนอราคาอะไหล่และค่าบริการ 2. ตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้าที่รับเข้า Store 3. ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
145พนักงานสโตร์ (Junior Administrator)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้าที่รับเข้า Store 2. จัดเก็บรักษาสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี 3. ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า 4. จัดทำใบเสนอราคา 5. ติดต่อประสานงานกับหน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
146Administrator (Sales Dept)
Sales Administrator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย) 1. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก 3. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารสำหรับฝ่ายขาย 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
147พนักงานบัญชี (Junior Accountant)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. บันทึกและทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย 2. บันทึกรายการและทำรายงานทางบัญชี 3. ออกใบกำกับภาษี, ยื่นภาษี และจัดทำรายงานภาษีประจำเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
148เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - เช็ดราคาสินค้า และทำการเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า - มีความสามารถด้านการต่อรองราคา - ติดตามผลการเสนอราคากับลูกค้า - มีความรัยผิดชอบสูง ขยัน มีความรวดเร็วในการทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
149พนักงานธุรการงานขาย
โทรคุยลูกค้า ขายและแนะนำหลักสูตรอบรม ทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูล มีหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้ข้อมูล ทำใบเสนอราคา ตามยอดเงิน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด