ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
151ครูสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
สอนวิชาภาษาไทยตามมาตรฐานที่กำหนด สอนระดับประถมศึกษา เตรียมแผนการสอนรายสัปดาห์ จัด/ประสานงาน กิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับเทศกาลของไทย เช่นงานวันแม่ Supervision Duties ทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนนานาชาติเกวลี (Kevalee International School)
152เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ/งานฝึกอบรม
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ • บริหารจัดการงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด
153ผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ (มงคล 88 อพาร์ตเม้นท์) รับด่วน
1. พาลูกค้าเข้าชมห้องพัก สามารถแนะนำรายละเอียดที่พักได้อย่างถูกต้อง 2. จดมิเตอร์น้ำ/ไฟ และคีย์เข้าในระบบ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ 3. รับจอง ทำสัญญาเช่า,ดูแลลูกค้าย้ายเข้า-ออก 4. รับแจ้งงานซ่อมจากลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมพรีเฮนสีฟ คาร์โก แมนเนจเม้นท์ จำกัด
154co-producer
ติดต่อประสานงานลูกค้า – หาพื้นที่จัดงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัด event และจัดกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท • งานเอกสารทางด้าน Event ติดต่อประสานงานติดต่อศิลปิน หาของใช้ของเช่าเฟอร์นิเจอร์ ติดต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
155Personal Assistant to CEO
-สนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บริหารทําหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้บริหารรายงานตรงต่อ CEO -ดูแลตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหารจัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน -ติดต่อประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
156Administrative Officer
จัดทำ บันทึก จัดเก็บเอกสารสารต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงาน สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และรายงานสรุปผลการทำงานของฝ่าย งานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจวิสัย จำกัด
157เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1.กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย 2.วิเคราะหงานเพื่อหาความเสี่ยง ร่วมกับ จป.วิชาชีพ 3.รายงานการประสบอันตรายต่อนายจ้าง 4.ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมื...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัทต้องบุญ
158เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อม
-รับรถซ่อม -ประสานงานกับลูกค้าและช่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัทต้องบุญ
159ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR FOREIGN DEPARTMENT
• Record, organize and maintain client files • Greet clients and visitors as needed • Handle incoming calls and other communications via email. • Help coordinate the delivery of products in a timel...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
160SOCIAL MEDIA ADMIN
Manage the companies various marketing platforms such as Facebook, Instagram, Line, Shopee, Lazada etc. Oversee all social media content to ensure consistency throughout all social media platforms ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด