ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
151ธุรการ คอมพิวเตอร์
บันทึกข้อมูล ทำงาน 6.00 น เลิก 15.00 น. ค่าแรงตามระบบแรงงาน ทำงาน 7 วัน หยุด 1 วัน สถานที่กว้างขวาง เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รุ่งสินคอน (2500) จำกัด
152เลขาผู้จัดการ
ลักษณะงาน - รับมอบงานจากผู้จัดการ - ดูแลและทำเอกสารตามตารางนัดหมายของผู้จัดการ - ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - พูดและพิมพ์ภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย - ทำบัญชีของมูลนิธิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
153ธุรการ
ลักษณะงาน - ทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ - จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดระบบทะเบียน ข้อมูล การสำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
154ผู้ช่วยผู้จัดการ
มูลนิธิชีวิตชื่นบาน Tel : 02-590-0157 / 090-049-6083 (ในเวลาทำการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนราม...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
155เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำเอกสารรับชำระหนี้ ตัดรับชำระหนี้ลูกหนี้ 2.ทำการติดตามการจัดเก็บหนี้ที่ครบกำหนดและทวงถามติดตามหนี้คงค้าง (เร่งรัดหนี้สิน) 3.ทำการวางบิลเก็บเงินลูกค้าเมื่อถึงครบกำหนดการวางบิล 4.จัดทำใบสำคัญรั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
156ผู้บริการหารงานบริการ (SA)
1. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ 2. ตรวจสภาพรถยนต์ของลูกค้า 3. ประสานงาน/ติดต่อกับลูกค้า 4. เปิด-ปิด Job งานซ่อม การเข้าใช้บริการ 5. ติดตามงานซ่อม - ส่งมอบรถให้ลูกค้า 6. หน้าท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
157จัดซื้อ,บุคคล
ทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลและมีสั่งฝ่ายจัดซื้อเล็กน้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
158บัญชี-การเงิน
ทำจ่าย ลูกหนี้ ทำเช็ด รับวางบิล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
159Assistant Manager
1. ติดต่อ ตรวจเช็ค และตอบจดหมายของต่างประเทศ 2. ประสานงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม 4. นัดหมาย จดบันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม 5. ประสานงานฝ่ายต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจวิสัย จำกัด
160เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (SALE ADMIN)...รับด่วน!!!
1. ติดต่อประสานงาน และหาข้อมูลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายขาย 2. นำเสนอผลิตภันต์ และโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 3. จัดทำ และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขาย และใบเสนอราคา ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด