ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
154เจ้าหน้าที่อบรม (หญิง) ปฏิบัติงาน SCG Site7 นิคมRIL เยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
หน้าที่รับผิดชอบ 1.สร้างหลักสูตร บนระบบStartDi เพื่อให้พนักงานเข้ามาลงทะเบียนเข้าอบรม 2.รวบรวมรายชื่อและสื่อสารแจ้งยืนยันพนักงาน Target Group และวิทยากร รายหลักสูตร 3.แจ้งงาน จองอาหาร,เบรก และจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
155เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย HR ปฏิบัติงานร่วมกับ บริษัท SCG Site7 นิคม RIL เยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
1.ติดต่อประสานงานกับพนักงานทีม โFinance,Digital และอื่นๆที่ระยอง 2.ประสานงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ วันเด็ก CSR หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดในนาม SCG Chemical 3.จัดทำเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
156เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยHr (หญิง) ปฏิบัติงาน SCG Site7 นิคมRILเยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
1.ติดต่อประสานงานกับพนักงานทีม Finance,Digital และอื่นๆที่ระยอง 2.ประสานงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ วันเด็ก CSR หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดในนาม SCG Chemical 3.จัดทำเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
158เจ้าหน้าที่ QA ตรวจสอบการทำงานแม่บ้าน ปฏิบัติงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
1.จัดส่งพนักงานให้ครบตามจำนวนที่หน้างานกำหนด (มีพนักงานประจำอยู่แล้ว จัดส่งแทนกรณีพนักงานลา, ขาด) 2.บันทึกข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานในสังกัดแต่ละบริษัท 3.ร่วมประชุม กับผู้ว่าจ้าง รวมถึงเดินตรวจห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
159เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชาย) ปฏิบัติงาน Kuraray GC นิคมเคียด ใกล้นิคมมาบตาพุด ระยอง
รายละเอียดงาน 1.วางแผนการ PM และซ่อมบำรุงงานสาธารณูปโภคต่างๆ ของอาคารและสถานที่ของโรงงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ หลอดไฟแสงสว่างตามจุดต่างๆ รวมถึงงานสวนและต้นไม้ เป็นต้น 2. ตรวจสอบความพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด