ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
161co-producer
ติดต่อประสานงานลูกค้า – หาพื้นที่จัดงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัด event และจัดกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท • งานเอกสารทางด้าน Event ติดต่อประสานงานติดต่อศิลปิน หาของใช้ของเช่าเฟอร์นิเจอร์ ติดต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
162Personal Assistant to CEO
-สนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บริหารทําหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้บริหารรายงานตรงต่อ CEO -ดูแลตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหารจัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน -ติดต่อประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
163ธุรการทั่วไป
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย - ออกเอกสารใบสั่งซื้อ - ออกเอกสารใบเสนอราคา - รับ-ส่ง Emaill และกระจายงานให้กับทางเจ้าของงาน - จัดเก็บเอกสาร - รับสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการ เอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
164พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย)
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
165เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
- จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53 - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
166ธุรการประสานงาน
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท 4. รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด
167พนักงานสนับสนุนการขายต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายต่างประเทศและหน่วยงานฝ่ายผลิต บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP และระบบสั่งผลิตด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
169แอดมิน
รับโทรศัพท์​ พูดคุยกับลูกค้า​ ประสานงานกับพนักงาน คีย์ข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : วิชัยแอร์ แอนด์ เซอร์วิส