ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
162ธุรการคลังสินค้า
1.ตรวจเช็คสต๊อกคงเหลือ, จัดเรียงพร้อมทำการสรุป 2.ดูแลจำนวนสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง ไม่ขาด ไม่เกิน และให้เพียงพอต่อการขาย 3.ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่งซื้อให้ถูกต้องและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องจนจบงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
163ธุรการบัญชีเอกสาร
-จัดทำ/เตรียมเอกสารภาษีทุกประเภทและรายงานภาษีส่งต่อสำนักงานบัญชี -จัดทำและจัดเก็บเอกสารหัก ณ ที่จ่าย -บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันพร้อมสรุปรายงาน -จัดเก็บเอกสารบิลประวัติลูกค้า -จัดเตรียม/ส่งเอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
164บุคคลและธุรการ
- สรรหาบุคลากร,ว่าจ้างและบรรจุ - จัดการเรื่องการฝึกอบรม - การจ่ายเงินเดือน,และทำรายงาน ภงด.1ก - สรุปประสิทธิภาพ/ผล การทำงานต่อเดือน,OTประจำเดือน,สถิติการลาหยุดงาน,รง.8, - งานเกี่ยวกับสวัสดิกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัด
165พนักงานแผนกสต๊อก (Stock)
- ดูแล stock สินค้าภายในคลังสินค้า และจัดเก็บ stock ให้เป็นหมวดหมู่ - จัดสินค้าตาม order ภายในแต่ละวัน - ประสานงานทั่วไปกับแผนกต่างๆ ภายในออฟฟิศ - ช่วยงานภายในแผนกสต็อคตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จำกัด
166พนักงานบัญชี การเงิน
ทำบัญชีทั้งระบบ ด้วยโปรแกรม Express ตรวจบิลค่าใช้จ่าย เปิดใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีซีดี แคม เทคโนโลยี จำกัด
167พนักงานธุรการ
1.เปิดเอกสารรับเครื่องซ่อม 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อลูกค้า ทำใบเสนอราคา 3.ดูแลงานที่เกี่ยวกับออฟฟิศ รวมทั้งอุปกรณ์สำนักงาน 4.ดูแลหน้าร้าน ขายสินค้าหน้าร้าน 5.งานเอกสารต่างๆภายในสำนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัด
168ธุรการประสานงาน
1.ติดต่อประสานและงานรับข้อมูลจากลูกค้า 2.ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 3.จัดทำเอกสารประกอบการทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
169SOCIAL MEDIA ADMIN
Manage the companies various marketing platforms such as Facebook, Instagram, Line, Shopee, Lazada etc. Oversee all social media content to ensure consistency throughout all social media platforms ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
170ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR FOREIGN DEPARTMENT
• Record, organize and maintain client files • Greet clients and visitors as needed • Handle incoming calls and other communications via email. • Help coordinate the delivery of products in a timel...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด