ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
161เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
ทำงานเอกสารเกี่ยวกับัญชี ช่วยเหลือแต่ละแผนก คีย์ข้อมูล ออกหนังสือ/สัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
162 "Sale Coordinator(ประสานงานขาย)" เงินเดือน 17-20K ทำที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ [ติดต่อ] 0922726259 K.ใบตาล
- รับข้อมูลเอกสารใบความต้องการของลูกค้า จากเจ้าหน้าที่ ขาย - การตลาด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่รับเข้ามาในบริษัท - ติดตามใบเสนอราคา - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
163"Operation Executive(เจ้าหน้าที่บริหารงานร้านค้า)" ประจำตึก UBC ll สุขุมวิท33 เงินเดือน 20-25K [ติดต่อ] 0922726259 K.ใบต
- คอยติดตามการทำงานของพนักงานตามห้างสรรพสินค้าสาขาต่างๆว่าเป็นไปตามความเรียบร้อยหรือไม่ - แนะนำ + สอนงานพนักงานใหม่ในฝ่ายของตัวเองก่อนจะส่งลงตามสาขา - ตรวจเช็ค KPI แต่ละสาขา ,ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
164ธุรการคีร์ข้อมูล รับปวช.ขึ้นไป (มีประสบการณ์ 6 เดือน ขึ้นไป) @BTSเพลินจิต (เงินเดือน 12,000) ☎️/ไลน์089-203-3575 คุณทราย
• สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีพิจารณาต่อสัญญาและปรับเป็นพนักงานประจำ) • สถานที่ทำงาน อาคาร CRC Tower (ติด BTSเพลินจิต) (รายละเอียดงาน) • คีร์ข้อมูลลูกค้าลงในระบบ • ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
165ธุรการคีร์ข้อมูล รับปวช.ขึ้นไป (มีประสบการณ์ 6 เดือน ขึ้นไป) @BTSเพลินจิต (เงินเดือน 12,000) ☎️/ไลน์089-203-3575 คุณทราย
• สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีพิจารณาต่อสัญญาและปรับเป็นพนักงานประจำ) • สถานที่ทำงาน อาคาร CRC Tower (ติด BTSเพลินจิต) (รายละเอียดงาน) • คีร์ข้อมูลลูกค้าลงในระบบ • ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
166ธุรการคีร์ข้อมูล รับปวช.ขึ้นไป (มีประสบการณ์ 6 เดือน ขึ้นไป) @BTSเพลินจิต (เงินเดือน 12,000) ☎️/ไลน์089-203-3575 คุณทราย
• สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีพิจารณาต่อสัญญาและปรับเป็นพนักงานประจำ) • สถานที่ทำงาน อาคาร CRC Tower (ติด BTSเพลินจิต) (รายละเอียดงาน) • คีร์ข้อมูลลูกค้าลงในระบบ • ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
167ธุรการคีร์ข้อมูล รับปวช.ขึ้นไป (มีประสบการณ์ 6 เดือน ขึ้นไป) @BTSเพลินจิต (เงินเดือน 12,000) ☎️/ไลน์089-203-3575 คุณทราย
• สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีพิจารณาต่อสัญญาและปรับเป็นพนักงานประจำ) • สถานที่ทำงาน อาคาร CRC Tower (ติด BTSเพลินจิต) (รายละเอียดงาน) • คีร์ข้อมูลลูกค้าลงในระบบ • ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
168ธุรการคีร์ข้อมูล รับปวช.ขึ้นไป (มีประสบการณ์ 6 เดือน ขึ้นไป) @BTSเพลินจิต (เงินเดือน 12,000) ☎️/ไลน์089-203-3575 คุณทราย
• สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีพิจารณาต่อสัญญาและปรับเป็นพนักงานประจำ) • สถานที่ทำงาน อาคาร CRC Tower (ติด BTSเพลินจิต) (รายละเอียดงาน) • คีร์ข้อมูลลูกค้าลงในระบบ • ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
169ธุรการคีร์ข้อมูล รับปวช.ขึ้นไป (มีประสบการณ์ 6 เดือน ขึ้นไป) @BTSเพลินจิต (เงินเดือน 12,000) ☎️/ไลน์089-203-3575 คุณทราย
• สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีพิจารณาต่อสัญญาและปรับเป็นพนักงานประจำ) • สถานที่ทำงาน อาคาร CRC Tower (ติด BTSเพลินจิต) (รายละเอียดงาน) • คีร์ข้อมูลลูกค้าลงในระบบ • ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
170เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ)
-จัดทำเอกสาร ข้อมูล ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก -สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด