ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
171พนักงานทำเอกสาร
ทำเอกสารซัพพอตเจ้านาย ได้แก่ รายงาน เอกสารเสนองานลูกค้า ออกแบบ เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออลล์คีน จำกัด
172เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก)
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
173ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก
รับผิดชอบในการรับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการ อธิบายงานซ่อม ทำใบเสนอราคา และติดตามลูกค้าหลังการซ่อม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
174พนักงานธุรการประสานงานขาย
- รับออเดอร์ เปิดบิลขาย - ประสานงานทีมขาย และโรงงาน - แจ้งการจัดส่ง และติดตามการส่งสินค้า - ทำสรุปยอดประจำสัปดาห์ และรายงานยอดขายประจำเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น อะโกร จำกัด
175พนักงานสนับสนุนการขายต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายต่างประเทศและหน่วยงานฝ่ายผลิต บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP และระบบสั่งผลิตด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
176เสมียน
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier 2. งานบันทึกสต๊อกสินค้า และเบ็ดเตล็ด 3. งานเอกสาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิเนติคโปรดักเทคโนโลยี
177เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงผู้เช่า หน่วยงานภายนอก และการเตรียมสถานที่ใช้งาน 2. บันทึกประวัติยานพาหนะ งานซ่อมบำรุง ต่อประกัน ภาษี และสินไหมที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจติดตาม และจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
178พนักงานบัญชี
1. รับออร์เดอร์ ลูกค้า 2. จัดสินค้าตามบิลลูกค้า 3. ประสานงาน หาสินค้าให้ลูกค้า 4 ทำใบวางบิล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก. ชนวิวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์
179พนักงานช่วยงานธุรการ
- ออกใบสั่งงาน เช่น ใบส่งของ, ใบสั่งงานตามตารางการผลิต - จัดเก็บเอกสารและประวัติงาน เช่น ใบแจ้งซ่อม, ใบวางบิล, ใบจ้างงาน, ตัวอย่างสินค้า เพื่อให้ทีมงานสามารถใช้งานได้ - ช่วยงานทั่วไปในฝ่ายผลิต คอยสน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด
180พนักงานธุรการ
- งานแจ้งซ่อมและจัดซื้อ เช่น รถยนต์, ลิฟต์โดยสาร, ภายในและภายนอกอาคาร, วางบิลต่าง ๆ และบิลน้ำมัน - งานเอกสารธุรการ เช่น รายงานการทำงานพนักงานประจำเดือน, รายงานกรมอุตสาหกรรม, เปิดโอที, ประสานงานกับฝ่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด