ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
171 พนักงานธุรการ (สถานที่ปฎิบัติ การประปานครหลวง)
ธุรการ : ฝ่ายวัตกรรมองค์กร , ฝ่ายจัดหาและพัสดุ , ฝ่ายออกแบบระบบกระจ่ายน้ำ , ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล Call Center : ฝ่ายการตลาดและลู้กค้าสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้า : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
172เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ประสานงาน / ธุรการ
1.ประสานงานกับฝ่ายโครงการ 2.หาข้อมูลสินค้า, ตรวจสอบราคา, ออกใบสั่งซื้อ 3.ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร, สรุปรายละเอียดของงาน 4.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 1555 บิซ จำกัด
173Sales Admin
พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์ใบสั่งผลิต เปิดบิล พิมพ์งานทั่วไป เปิด PR สื่อสารด้วยโทรศัพท์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
176Admin Coordinator Officer
1. ประสานงานและจัดเตรียม,ทำขัอมูลที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถสรุปข้อมูล รวบรวม หรือการตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบให้ถึง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
178เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน!!!)
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
179เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบนอดเงินที่ลูกหนี้ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง 2.จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier อื่นๆ 3.งานติดต่อสอบถามการชำระหนี้ 4.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
180เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า
1. ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา 3. จั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด