ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
171ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการงานภายในและภายนอกบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
172ผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการบริหารภายในบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
173เด็กฝึกงานตำแหน่งสรรหาว่าจ้าง
ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไปในบริษัท และช่วยซัพพอร์ตในส่วนการสรรหาพนักงาน มีไม่มีเงินเดือน แต่มีเบี้ยเลี้ยงค่ารถให้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พินนาเคิล คอร์ป จำกัด (Pinnacle Corp LTD)
174ผู้ช่วยประสานงานฝ่ายผลิต
ติดตามงานผลิตกับโรงงานภายนอก และฝ่ายผลิตภายใน / ติดตามงานออกแบบกับทีมออกแบบ / ประสานงานภายในกับฝ่ายขาย หรือฝ่ายจัดส่ง / ติดตามการตรวจคิวซีงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พินนาเคิล คอร์ป จำกัด (Pinnacle Corp LTD)
175ประสานงานฝ่ายผลิต
ติดตามงานผลิตแต่ละวันตามตารางการผลิต / ดูแลออเดอร์และจัดทำเป้าการผลิต / ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต / ตามงานกับหัวหน้าแต่ละแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พินนาเคิล คอร์ป จำกัด (Pinnacle Corp LTD)
176พนักงานธุรการ (Admin)
ประสานงานกับแต่ละแผนกภายใน และภายนอกบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พินนาเคิล คอร์ป จำกัด (Pinnacle Corp LTD)
177พนักงานบัญชี
เป็นพนักงานบัญชี ธุรการ : - ออกเอกสารทางบัญชีได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน - บันทึกรายการทางบัญชี การวางบิล การรับวางบิล - ทำใบสำคัญจ่าย - จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย - นำส่งประกันสังคม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดับเบิลยู ฟู้ด จำกัด (W Food Co.,Ltd.)
178Sales Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
- จัดทำเอกสารต่างๆ ในด้านการขาย - ติดต่อประสานงานให้ฝ่ายขาย ระหว่างฝ่ายขายกับแผนกต่างๆ ใน บริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด
179Sales Admin./ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย/ เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ( สนใจสมัครโทร 02-130-6867 หรือ 085-511-7099 ) รับสมัครด
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศครบวงจร ได้แก่ งานติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ภายในที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงานทุกชนิด รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายเครื่องป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด
180รับสมัครพนักงานทำเอกสารเบื้องต้นทั่วไป และประสานงาน
ทำเอกสารและประสานงาน - คีย์ข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร ซื้อ ขาย รับ จ่าย - ประสานงานลูกค้า และซัพพลาย - ทำรายงานสรุป ซื้อ ขาย รับ จ่าย - งานเอกสารทั่วไป เบื้องต้น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด