ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
171Sale Coordinator (ประสานงานฝ่ายขาย)
1. ดูแล รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานเอกสาร ระหว่างลูกค้า และตัวแทนนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเ่ทศ (มีการสอนงาน) 2. เข้าร่วมการประชุมข้อมูลข่าวสาร ที่ควรได้รับจากคู่ค้า 3. เป็นล่ามแปลภาษาในบางโอกาส 4...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิซาวา เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด
172ประสานงานฝ่ายขาย ด่วนมาก!!!
1.ประสานงานระหว่างทีมขาย ลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 2.ดูแลการเปิดออเดอร์ และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานขาย 3.ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ 4.ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าเพื่อจัดส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปลีเคม จำกัด
173เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ขอนแก่น)
- ดูแลการปฏิบัติงานของ พขร. ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนกระทั่งจบการปฏิบัติงาน - ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันในการขนส่ง และสรุปจำนวนเที่ยวขนส่งประจำเดือน - ตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกในการปฏิบัติงาน - สุ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
174ธุรการ (นักศึกษาฝึกงาน)
บันทึกข้อมูลตามที่รับมอบหมาย สัญญาจ้างมีระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
175เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
ดูแล รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ตรวจสอบสต็อก และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบการวางบิล แจ้งฝ่ายบัญชีการเงิน วางแผนการนำรถเข้าซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
176เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วน)
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
178รับแจ้งซ่อม (ลาดพร้าว,ประดิษฐ์มนูธรรม)
- รับแจ้งการซ่อมรถของลูกค้า - งานเอกสาร - งานบริการ,ต้อนรับลูค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด
180การเงิน (เจริญนคร)
งานธุรการ ต้อนรับลูกค้ามาชำระเงิน ทำเอกสารเกี่ยวกับการขายรถ และซ่อมรถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด