ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
182ครูประชาสัมพันธ์ (Part time)
จัดรอบเรียนเด็ก / ติดตามนักเรียนตามตารางเรียน ติดต่อประสานงาน รับเรื่องกับผู้ปกครองปัจจุบัน และผู้สนใจ ติดตามค่าเรียน และ คีย์ข้อมูล ตรวจการบ้านนักเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานตามวันและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : คุมอง เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์
183พนักงานสนับสนุนการขายต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายต่างประเทศและหน่วยงานฝ่ายผลิต บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP และระบบสั่งผลิตด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
184เจ้าหน้าที่บุคคลและงานธุรการ (ประจำเมืองทองธานี)
1. ดูแลงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ 2. จัดทำเงินเดือน Payroll 3. งานประกันสังคมและภาษี 3. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 4. ดูแลงานธุรการและเอกสารต่างๆ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
185เจ้าหน้าที่QA (Quality Assurance Officer) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ : Quality Assurance Officer 1. งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพอ้างอิงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 2.จัดทำรายการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้อัพเดทอยู่เสมอ 3.สรุปข้อมูลแต่ละเดือน วิเครา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ ควิก จำกัด
186แอดมิน ธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - พิมพ์เอกสาร สแกนเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ ควิก จำกัด
187ล่ามภาษาจีนในออฟฟิศ
ประสานงานแปลให้กับฝ่ายบริหาร (จีน-ไทย, ไทย-จีน) แปลเอกสารให้ฝ่ายบริหาร แปลเอกสารทั่่วไปให้แผนก (ไทย-จีน) แปลเอกสารงานประชุม และ อบรม ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทยและคนจีน งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หง ไท่ สตีล จำกัด
188บัญชีธุรการ
หากประสบการณ์ในงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์.อาร์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
190พนักงานธุรการ และผู้ช่วยสอน
- ทำกิจกรรมกับเด็ก อายุ 3 - 15 ปี อย่างสนุกสนาน - เตรียมและประสานงานในการทำกิจกรรมกับเด็กๆ - ให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง - สนับสนุนการทำสื่อต่างๆ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ยังสนุก Young Sanook