ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
181ธุรการ- ประสานงานขาย
- ประสานงานขายต่างๆของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานลูกค้า - ทำใบเบิก จัดสินค้า แพคสินค้า อัพเดทสตอคสินค้า เปิดบิลขายสินค้า -รับเข้า-นำเข้าสินค้าเข้าคลัง -สามารถออกนอกสถานที่ได้ ไปพบลูก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีว่า ซันสปอร์ต จำกัด
182พนักงานทั่วไป
- ประกอบงาน , แพ็คของ , เคลือบงาน , ยกงาน , ตรวจเช็คงาน ฝึกติดตั่งงานสติ๊กเกอร์ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - มีประสบการณ์ด้านติดตั้งสติ๊กเกอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ(ชาย) สถานที่ทำงานอยู่โชคชัย 4 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
183ด่วนมาก...Supervisor (แม่บ้าน) ปฏิบัติงานนิคมมาบตาพุด ระยอง
ประสานงาน บริหารร่วมกับ ผู้ว่าจ้าง พนักงาน ดูเเลงานเเม่บ้าน ตรวจพื้นที่งาน ดูเเลสวัสดิการ เเละ กฏระเบียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
185ด่วนมาก...Supervisor (แม่บ้าน) ปฏิบัติงานนิคมมาบตาพุด ระยอง
ประสานงาน บริหารร่วมกับ ผู้ว่าจ้าง พนักงาน ดูเเลงานเเม่บ้าน ตรวจพื้นที่งาน ดูเเลสวัสดิการ เเละ กฏระเบียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
186เจ้าหน้าที่ QA งานแม่บ้าน ระยอง
ลักษณะงาน & หน้าที่รับผิดชอบ 1.จัดส่งพนักงานให้ครบตามจำนวนที่หน้างานกำหนด (มีพนักงานประจำอยู่แล้ว จัดส่งแทนกรณีพนักงานลา, ขาด) 2.บันทึกข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานในสังกัดแต่ละบริษัท 3.ร่วมประชุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
189ด่วนมาก...Supervisor (แม่บ้าน) ปฏิบัติงานนิคมมาบตาพุด ระยอง
ประสานงาน บริหารร่วมกับ ผู้ว่าจ้าง พนักงาน ดูเเลงานเเม่บ้าน ตรวจพื้นที่งาน ดูเเลสวัสดิการ เเละ กฏระเบียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
190เจ้าหน้าที่ QA งานแม่บ้าน ระยอง
ลักษณะงาน & หน้าที่รับผิดชอบ 1.จัดส่งพนักงานให้ครบตามจำนวนที่หน้างานกำหนด (มีพนักงานประจำอยู่แล้ว จัดส่งแทนกรณีพนักงานลา, ขาด) 2.บันทึกข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานในสังกัดแต่ละบริษัท 3.ร่วมประชุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด