ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
193"ด่วน" ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการขายและประสานงาน
รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า จัดทำใบแจ้งหนี้ จัดทำรายงานต่างๆ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
194"ด่วน" ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่จัดส่งและยานยนต์
Monitor รถขนส่ง ตรวจสอบสถานะรถ ความเร็วและอุณหภูมิให้เป็นไปตามตารางการใช้รถประจำวัน พร้อมบันทึกสถานะการตรวจ ติดต่อประสานงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำใบแจ้งซ่อม บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถ ประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
195ธุรการบัญชี ด่วน!!
1. ออกใบกำกับภาษี วางบิล 2. รับเช็ค จ่ายเช็ค 3. รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
196แอดมิน ด่วน!
1. ทำใบเสนอราคา 2. ประสานงานกับลูกค้า 3. จัดทำเอกสารต่างๆของบริษัท 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
197เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
198ลูกค้าสัมพันธ์ภาษาจีน ด้านอสังหาริมทรัพย์
ประสานงานทีมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ลูกค้าชาวจีน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งโซลูชั่น จำกัด
200ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป บันทึกข้อมูล งานเอกสารของคลินิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด