ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
201พนักงานต้อนรับ(ประจำสาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน)
-แนะนำโปรโมชั่น และการรักษาทางทันตกรรม -ประสานงานลูกค้า -ดูและจัดคิวและดูแลลูกค้าภายในร้าน -คีย์เอกสาร OPD ลูกค้า -ประสานงานกับทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ -บันทึกและค้นหาประวัติลูกค้าพร้อมคอน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
202พนักงานต้อนรับ คลินิกทันตกรรม (ประจำสาขาสุขุมวิท BTS พระโขนง)
- ประสานงานลูกค้า - ดูแลและต้อนรับลูกค้า - มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ ขยัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ตรงต่อเวลา - ซื่อสัตย์ - รักงานบริการ กระตือรือร้น อดทน - แต่งตัวสุภาพ รักความสะอาด - พูดจาสุภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
203พนักงานต้อนรับ (ประจำคลินิกทันตกรรม สาขาเซ็นทรัลพระราม3)
-แนะนำโปรโมชั่นการรักษาทางทันตกรรมกับคนไข้ -ประสานงานกับคนไข้ -ดูแลต้อนรับคนไข้ -ลงข้อมูลชาร์ทคนไข้ และติดต่อประสานงานภายในสาขา -รับผิดชอบเอกสารต่างๆภายในคลินิก -บันทึกและค้นหาประวัติคนไข้ -งานต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
204พนักงานธุรการ
-ดูแลเอกสาร -คอยติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ ภายในองค์กรและนอกองค์กร -ประชาสัมพันธ์ รับสาย / ติดต่อกับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซี.เค.ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด
205ล่ามภาษาเกาหลี
รายละเอียดงาน - ทำหน้าที่ประสานงาน และแปลการสื่อสารทั้งจากภาษาไทย-เกาหลี และเกาหลี-ไทย - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ เพื่อให้การประสานงานราบรื่น - จัดทำเอกสารรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร - เข้าร่วมการป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซี.เค.ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด
206ธุรการทั่วไป ประสานงาน พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานทั่วไป - ติดต่อ/คัดเลือก/ประเมิณ ร้านค้า จัดหาสินค้า ให้ได้ตามความต้องการและมีคุณภาพ - ติดต่อ/คัดเลือก/ประเมิณ ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง จัดหาการจ้างงาน ให้ได้ตามความต้องการและมี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
207ธุรการบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
208หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการผลิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
210เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเอกสารและส่งเอกสารให้ลูกค้า - คีย์ข้อมูลบนระบบของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด