ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
203เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน Accounting Officer, Finance
ควบคุมบัญชี รับ – จ่าย,การวางบิล, การสั่งจ่ายเช็ค, การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย, การติดตามเอกสารการจ่ายเงินจากลูกค้า, การตรวจสอบเงินสดย่อย ,แยกเอกสารใบสำคัญร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
204เสมียน
1.รับรถเข้า-ออก 2.ติดต่อบริษัทประกันภัยผ่านอินเตอร์เน็ต 3.ธุรการภายในอู่...ดูรายละเอียด
องค์กร : ธีระยนต์ การาจ
206พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป
มีหน้าที่หลัก คอยช่วยประสานงานเอกสารงานประมูล และขอ อย. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีสอนงานให้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด / Medisci Healthcare Co., Ltd.
207ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR FOREIGN DEPARTMENT
• Record, organize and maintain client files • Greet clients and visitors as needed • Handle incoming calls and other communications via email. • Help coordinate the delivery of products in a timel...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
208Japanese Coordinator (N2)
1. แปลเอกสาร จัดทำเอกสาร รายงานการประชุม อีเมล 2. ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทยกับนายญี่ปุ่น 3. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากนายญี่ปุ่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด