ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 22 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
211เจ้าหน้าที่แอดมิน (Administrative)
1. งานด้านเอกสาร การจัดทำ การสรุปข้อมูล รวบรวม หรือการตรวจ สอบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบให้ถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา 2. งานติดต่อประสานงานทั้งกับคนจา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
212เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ (ทำงานที่ นนทบุรี)
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลประสานงาน จัดทำเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
213เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโครงการ (ทำงานที่นนทบุรี)
1. รวบรวมวิเคราะห์, สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานภายในและภายนอก 2. รวบรวมสถิติ, วิเคราะห์ จัดทำรายงาน นำเสนอผลการทำงาน 3. จัดทำรายงานสถิติ ข้อมูล ผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
214Call Center ให้ข้อมูลการใช้งาน Website , Application
แนะนำการใช้งาน, รับแจ้งปัญหาการใช้งาน website, application ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
215Admin /Account
จัดทำเอกสารทั่วไป จัดเก็บเอกสาร ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร คีย์ข้อมูล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ARCHITECTS11 CO.,LTD
216พนักงานทั่วไป ( รับด่วน หลายอัตรา )
- ประกอบงาน , แพ็คของ , เคลือบงาน , ยกงาน , ตรวจเช็คงาน ฝึกติดตั่งงานสติ๊กเกอร์ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - มีประสบการณ์ด้านติดตั้งสติ๊กเกอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ(ชาย) สถานที่ทำงานอยู่โชคชัย 4 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
217เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป (รับสมัครด่วน )
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า 4. ติดต่อกับ Sale สถานที่ทำงานตั้งอยู่ซอยโชคชัย4 ซอย8...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
220Admin Stock
สะดวกเดินทาง แถว ถ.ศรีนครืนทร์ เฉลิมพระเกัยรติ บางนา-ตราด ช่วงเลย ก.ม. 4 ขึ้นไปทางราม 2...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โดมิเนียน เคมเมท จำกัด