ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 22 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
211Admin ธุรการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน 1. จัดทำและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายขายทั้งหมด 2. ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับวัสดุ / อุปกรณ์ สำหรับฝ่ายขาย 4. ประสานงาน / ตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group)
212เจ้าหน้าที่ จัดการเอกสาร นำเข้าสินค้า (IMPORT DOCUMENT CONTROLLER)
Responsibilities: (หน้าที่รับผิดชอบ) - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - มีความใส่ใจดูแลความเรียบร้อยของงานที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมราย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group)
213Online Customer Service & Sales Support/พนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าและส่งเสริมการขายออนไลน์
ไฮไลท์เด่นของงาน ตอบคำถามลูกค้าในเพจที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน มีทักษะในการพิมพ์และสื่อสารออนไลน์ รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบ / Responsibility: [Business Hour] ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group)
214เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ดูแลงานธุรการบัญชี จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน ส่งให้สำนักบัญชี - สนับสนุนฝ่ายขายในการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ - จัดทำภาษีนำส่งกรมสรรพากร วางบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group)
215Social Media Executive
• มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง (หากใช้ภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ social media เช่น Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube และ Twitter • มีความเข้าใจด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group)
217เจ้าหน้าที่พัสดุ และอุปกรณ์
1. ตรวจรับพัสดุ-อุปกรณ์ที่มาส่ง 2. ตรวจนับสต็อกพัสุด-อุปกรณ์ 3. สรุปสต็อกอุปกรณ์ทุกสิ้นเดือน 4. เปิดบิลพัสดุ-อุปกรณ์ และบิลของแถม 5. จัดพัสดุ-อุปกรณ์ ของแถม สำหรับห้างสรรพสินค้า 6. เซ็นสมุดรับบิล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
218เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและวางแผน
- ติดตามยอดสต๊อกรายวันของคลังสินค้า จากยอด DIFF ลบ DIFF บวก - สรุปสต๊อกคลังสินค้าประจำเดือน - บันทึก และสรุป Report การจัดเก็บของแต่ละคลัง ประจำสัปดาห์ (4 ครั้ง/เดือน) - บันทึก และสรุป Report สินค้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
219ธุรการจัดซื้อ
เปิด PO ประสานงาน ตามของ วัตถุดิบ เก็บเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
220Sales Admin
พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์ใบสั่งผลิต เปิดบิล พิมพ์งานทั่วไป เปิด PR สื่อสารด้วยโทรศัพท์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด