ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
31เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.คีย์ข้อมูลลงในระบบ Express 2.ตรวจสอบ ติดตามงานด้านเอกสารจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำรายงาน จัดเก็บเอกสาร ตามความรับผิดชอบ 4.ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.สรุปงานประจำเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
32Officer Sports (RBSC)
ทำหน้าที่ดูแลจัดเตรียมเอกสาร รายงานการประชุมประจำเดือนของแผนกกีฬาที่รับผิดชอบ ดำเนินการประสานงานในเรื่องที่คณะกรรมการมีมติดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบสมาคมฯ ออกใบแจ้งงาน จัดเตรียมการแข่งขัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
33Identity Officer
Officer ทำหน้าที่บริการ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก และแขกรับเชิญของสมาชิก ผู้มาธุระในกิจกรรมสมาคมฯ ให้คำแนะนำแก่ผู้ขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของสมาคมฯ และตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
34Computer Operator
ทำหน้าที่ทำงานด้านเอกสารเบิก–จ่าย ค่าใช้จ่ายในวันแข่งม้า เอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำโปรแกรมการแข่งม้าในแต่ละครั้ง จัดทำบัตรและรวบรวมข้อมูลการออกบัตรต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริการสมาชิกและแผนกโต๊ด ตลอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
35Membership Officer
Officer ทำหน้าที่บริการและให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้มาติดต่อที่เคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ, ดูแลการออกจดหมายแก่สมาชิกตามที่ได้รับมอบหมาย, ดูแลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
36ธุรการพิมพ์งาน
- พิมพ์งาน / จัดรูปเล่มรายงาน - จัดทำเล่มรายงานเพื่อนำส่งหน่วยงาน - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
37ADMIN SUPPORT SALES - ประสานงานฝ่ายขาย
• ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย เช่น ใบเสนอราคา, ใบเปิด JOB ภายใน, ใบตรวจรับมอบงาน, จัดทำรูปส่งงาน, ออกเอกสารใบรับประกันผลงาน • ช่วยตอบ chat ลูกค้า ที่มาจาก social media , รวบรวมข้อมูลลูกค้าจาก So...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิร์ค วินซายน์ มีเดีย จำกัด
38QC
งานผลิตและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ทำเอกสาร QC ปฏิบัติการเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่ตรงตามแผน มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ทบิวด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
39พนักงานจัดซืัอ
- เทียบราคาซื้อของ ตามคำสั่งซื้อจากหน่วยต่างๆ - จัดทำเอกสารเสนอผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ - จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ประสานงานับหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
40พนักงานธุรการ ( ประจำกรมส่งเสริมวัฒนธรรม )
ลักษณะงาน (1) งานพิมพ์ จัดเก็บ/ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสารและธุรการต่าง ๆ (2) งานรับส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ - ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานเคลียริ่ง (4) งานรับโทรศัพท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด