ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
41พนักงานจัดซืัอ
- เทียบราคาซื้อของ ตามคำสั่งซื้อจากหน่วยต่างๆ - จัดทำเอกสารเสนอผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ - จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ประสานงานับหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
42พนักงานธุรการ ( ประจำกรมส่งเสริมวัฒนธรรม )
ลักษณะงาน (1) งานพิมพ์ จัดเก็บ/ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสารและธุรการต่าง ๆ (2) งานรับส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ - ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานเคลียริ่ง (4) งานรับโทรศัพท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
43พนักงานธุรการ ( ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 9 ) รับด่วน หลายอัตรา
ลักษณะงาน (1) งานพิมพ์ จัดเก็บ/ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสารและธุรการต่าง ๆ (2) งานรับส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ - ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานเคลียริ่ง (4) งานรับโทรศัพท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
45Sales admin support
• Add Product Add Campaign into salesforce system • Add Lead สำหรับลูกค้าที่มาจากช่องทางอื่นๆ เช่น DIB, Call Center, แนะนำ • ประสานงานกับ Team Facilities เพื่อเบิกอุปกรณ์ต่างๆ • ประสานงานกับทีม IT ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
46Sale
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อเสนอขายคอร์สเรียนผ่านทาง Social Media เช่น Facebook Line OA เป็นต้น 2. ติดตาม ตอบคำถามในเรื่องคอร์สเรียนและเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ ผ่านทาง Social Media เช่น ตอบคอมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พินมีพลัส จำกัด
47พนักงานขายหน้าร้าน (ประจำที่โชว์รูม บรมราชชนนี 60)
1. ทำเอกสารงานธุรการต่าง ๆ ตอบลูกค้า รับออเดอร์ ติดต่อประสานงาน ออกพบหาลูกค้า นำเสนอสินค้้า 2. ทำใบเสนอราคา เช็คสินค้า ตรวจสอบสินค้า จัดเตรียมตัวอย่างให้ลูกค้า ตามต้องการ 3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
49เจ้าหน้าที่ ธุรการ ฝ่ายวิศวกรรม
1. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารในฝ่ายวิศวกรรมรวมถึง ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2. รับผิดชอบในการควบคุม และ จัดเก็บเอกสารของฝ่ายวิศวกรรม 3. ติดต่อประสานงาน กับท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
50ธุรการสโตร์
- เคลียร์บิลส่งของ ส่งประจำวัน , ส่งเงินสด / เช็ค ครบตรงตามบิล - ตรวจใบสั่งขาย ก่อนเปิดบิลส่ง - ทำใบสั่งผลิต ของสต็อกใส่เวลาผลิต - ประสานงานกับสโตร์โรงงานและพนักงานขาย - รายงานผิดปกติงานสโตร์ -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด