ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
52เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
1.พิมพ์เอกสารต่างๆภายในฝ่าย เช่น หนังสือมอบอำนาจ,ใบเสนอราคา,หนังสือขอต่อสัญญา,หนังสือสัญญา ฯลฯ 2.สรุปยอดขายส่งให้ผู้บังคับบัญชา 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแจ้งงาน และเปิดใบ P/O ให้กับฝ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
53เลขานุการ รองกรรมการผู้จัดการ
1. ตรวจสอบ ดูแลเอกสารจากฝ่ายต่างๆที่ส่ง นำเข้ารายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย 3. จัดพิมพ์เอกสาร และส่งไปยังฝ่ายต่างๆ 4. รับโทรศัพท์และจดข้อความ 5. นัดประชุมกับฝ่ายต่างๆ 6. จั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
55พนักงานธุรการบัญชี
พิมพ์งานเอกสาร ทำบัญชี จัดเก็บเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : วีว่าเวลคลินิก (Vivavel Clinic)
56พนักงานขาย เสมียน พนักงานธุรการ
บริษัท เอ็ช.ที.(กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครพนักงานขายสินค้า พนักงานธุรการ เสมียน พนังงานประจำออฟฟิศ ขายสินค้า รับโทรศัพท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ช.ที. (กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง จำกัด
57ธุรการประสานงาน
จัดทำ รวบรวมจัดเก็บเอกสารและข้อมูล ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด
58เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (งานดูแลหมู่บ้าน)
รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ร่วมงานในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เพื่อไปประจำโครงการในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล หลังการสัมภาษณ์จะทราบผลทันที รายละเอียดงาน 1. ดูแลงานบริการสาธารณะ เช่น - งานรักษาความป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด