ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
62ธุรการ ประชาสัมพันธ์
- ติดตามเอกสารให้ลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำ คำปรึกษากับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
63เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
64Tour Operation ด่วน!!!
- ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว - ให้ข้อมูลท่องเที่ยวกับลูกค้า - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
66Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
1.ประสานงานการจัดอบรมหลักสูตรกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรมจัดกิจกรรม สันทนาการ หรือสัมมนานอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ มีเดีย จำกัด
67ธุรการร้านอาหาร
จัดการงานด้านธุรการ ธุรกรรมย่อยของร้าน จัดเก็บเอกสารเป็นระบบระเบียบ ดูแลร่วมสั่งของ ตรวจ นับ รับ-ส่ง วางบิล ออกบิล Vat ได้ถูกต้อง อื่นๆ ตามสั่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : Cuisine Solutions Asia co., Ltd.
68จัดซื้อ,บุคคล
ทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลและมีสั่งฝ่ายจัดซื้อเล็กน้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
69จัดซื้อ-การเงิน
ทำหน้าที่จัดซื้อโรงงานเล็กน้อย และ การเงิน ทำจ่าย ลูกหนี้ ทำเช็ด รับวางบิล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
70เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เกี่ยวกับงานระบบเพื่อส่งหน้างาน และของใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน - ตรวจสอบราคา เจรจาต่อรอง กำหนดการส่งของ ติดตามงาน จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานภายในองค์กรและงานอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด