ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
71เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. คีย์ข้อมูลและทำงานเอกสารของงานธุรการ-บุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงาน หาข้อมูล ช่วยงานจัดซื้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด
72เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมบัญชี - รับวางบิล จ่ายเช็ค - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีในระบบบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
73พนักงานธุรการ
- ประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - ดูแลสต๊อกวัสดุ - สามารถสืบราคาวัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.วี.เอ็น.คอนสตรั๊กชั่น จำกัด
74พนักงานบุคคล-ธุรการ
1. ดูแลงานด้านงานบุคคล 2. งานฝึกอบรม 3. ติดต่อกับทางราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.วี.เอ็น.คอนสตรั๊กชั่น จำกัด
75พนักงานต้อนรับ (Receptionist)และฝึกช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้
- นัดหมายคนไข้ ติดตาม - ทำยอดรายรับรายจ่าย - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : เด็นทอล ไวท์ คลินิค
76ธุรการฝ่ายขาย
ธุรการฝ่ายขาย ลักษณะงาน ทำใบเสนอราคา ประสานงานด้านการขาย และงานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอแมค อินเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด
77พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- สรรหา คัดเลือก พนักงานใหม่ - คีย์ข้อมูล เอกสาร งานธุรการ - การติดต่อสื่อสารงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - สรุปเงินเดือน OT ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงาน - อบรมพนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
79ธุรการ-ประสานงาน
คอยประสานงานในด้านต่างๆที่รับมอบหมาย แนะนำและตอบคำถามลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทโฮม แอนด์ ชอปปิ้ง จำกัด
80เสมียน
- คีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานภายในองค์กร - งานเอกสารทั่วไปอื่นๆ - วันหยุดสัปดาห์ - ค่าเดินทาง และที่พัก 1500 บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด