ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
71Sale
- ติดต่อเสนอขายสินค้า - หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ - ให้คำแนะนำตัวสินค้าและราคา แก่ลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้า - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
72เจ้าหน้าที่สนับสนุนส่วนงานเอกสาร
- ออกเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท - เป็นศูนย์กลางในการออกเอกสาร - รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
74ธุรการประสานงาน
1. จัดสินค้า เช็ครับสินค้าเข้าสต๊อก เตรียมสินค้าส่งลูกค้า 2. บันทึกรายรับ-รายจ่ายต่างๆของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี ค่าใช้จ่ายค่าบริการทั่วไป เป็นต้น 3. จัดทำใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจ้งห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบรน เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (สาขาซอยต้นสน)
75เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน Network เงินเดือน 15,000 บาท (มุกดาหาร)
ควบคุมคุณภาพการทำงานแต่ละร้านสาขา ติดตามเงินโอนให้บริษัท ให้คำปรึกษากับผู้จัดการแต่ละสาขา สรุปยอดรายวันให้สาขาโอนเงิน แก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท สร้างอลบัมกลุ่มไลน์ให้แนบสลิปโอนเงิน คอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
76พนักงานส่งพัสดุสาขา ต.เหล่าหมี ดอนตาล J&T Express (จังหวัดมุกดาหาร)
- ส่งพัสดุตามบ้าน - รับผิดชอบโซนวิ่งของตนเอง - ติดต่อประสานงานลูกค้า - คัดแยกพัสดุตามตำบล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
78ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีทั่วไป สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง หากมีประสบการณ์ใในตำแหน่ง จะได้รักการพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด
79บัญชี-ธุรการ ด่วน!!! (สนง.ใหญ่-กทม.)
• ออกเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน การขายสินค้าและค่าบริการ • จัดทำใบสำคัญรับและสำคัญจ่าย • จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ทำสรุปยอดซื้อ-ขายประจำเดือน • บันทึกบัญชีลงโปรแกรม My Account • ประสานงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด ( AGT )
80เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ( ประจำสำนักงาน จ.สุพรรณบุรี )
ลักษณะงาน - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ประสานงานกับฝ่ายช่างเทคนิค - ประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับ สำนักงานกรุงเทพมหานคร - ประสานงานกับ สำนักงานสาขาลำปาง - จัดเตรียมเอกสาร และ สรุปรายงาน ต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด ( AGT )