ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
73ด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จ.ปทุมธานี
เป็นเจ้าหน้าที่ ของ บริษัท จ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นธุรกิจ ประเภทรับจ้างเหมาแรงงาน *สนใจโทร สัมภาษณ์ 0816125626 หรือ ส่งข้อมูลการสมัครงาน มาที่ ไลด์ ID : jcsjobcenter *ประจำที่ หน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
74ธุรการบัญชี (บางแก้ว ซอย 43)
- ดูแลจัดทำเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย - ออกใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - บันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ด้านรับ) - จัดเตรียมเอกสารและจัดทำเอกสารด้านรับ-จ่ายประจำว...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
75เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน Accounting Officer, Finance
ควบคุมบัญชี รับ – จ่าย,การวางบิล, การสั่งจ่ายเช็ค, การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย, การติดตามเอกสารการจ่ายเงินจากลูกค้า, การตรวจสอบเงินสดย่อย ,แยกเอกสารใบสำคัญร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
77พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารด้านการเงิน และบัญชี - จัดทำใบสำคัญจ่าย เอกสารการจ่ายเงิน และภาษี - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel อื่นๆ - ติดต่อประสาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
78เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
1.เพื่อออกเอกสารบันทึกการผลิต ( BPR ) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.งานเอกสารในส่วน QA เช่น ตรวจสอบและจัดเก็บ BPR , ออกเอกสารให้ฝ่ายขาย-ลูกค้า 3.งานประกันคุณภาพ เช่น การจัดเก็บ Retention & Reference S...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
79เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี (รับสมัครด่วน)
- ไปประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่ได้บ่อยๆ และไปต่างจังหวัดได้ (มีค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้) - ติดตามเก็บ Requirement จากลูกค้าสม่ำเสมอและมีทักษะด้าน IT สามารถทดสอบระบบเบื้องต้นได้ - ประสานงานและต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัพบีน จำกัด
80ธุรการเปิดบิล/ธุรการขาย
เปิดบิลขาย ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย ทำเอกสาร หาข้อมูลรองรับฝ่ายขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด