ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
81เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/มีประสบการณ์งานบริการ/วุติ ปวส/นิคมนวนคร,ปทุมธานี/081-860-7304 คุณแตงไทย
แก้ไขข้อมูลส่วนบุลคลขอลูกค้า ตอบข้อมูลผ่าน Line Officer โทรออกให้ข้อมูล และเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
82เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/มีประสบการณ์งานบริการ/วุติ ปวส/นิคมนวนคร,ปทุมธานี/081-860-7304 คุณแตงไทย
แก้ไขข้อมูลส่วนบุลคลขอลูกค้า ตอบข้อมูลผ่าน Line Officer โทรออกให้ข้อมูล และเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
83เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/มีประสบการณ์งานบริการ/วุติ ปวส/นิคมนวนคร,ปทุมธานี/081-860-7304 คุณแตงไทย
แก้ไขข้อมูลส่วนบุลคลขอลูกค้า ตอบข้อมูลผ่าน Line Officer โทรออกให้ข้อมูล และเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
84พนักงานธุรการ
- จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานกับฝ่ายช่าง - รวบรวมและจัดทำเอกสารส่งแผนกบัญชีเพื่อวางบิล - งานอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
85ประสานงานโครงการ
1.ประสานงานติดต่อกับฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ได้เป็นอย่างดี 2.จัดทำเอกสาร Report และรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
87พนักงานจัดทำเอกสารและประสานงาน
จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลบันทึกข้อมูลของเอกสาร ประสานงานด้านเอกสาร ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
88ที่ปรึกษางานบริการ Service Advisor ไม่ต้องมีประสบการณ์
รับแจ้งซ่อมจากลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการ -รับฟังอาการที่ลูกค้านำรถเข้ามาเพื่อเปิดใบแจ้งซ่อมและประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง และทำการปิดงานสรุปงานซ่อมอธิบายงานซ่อมให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กฤษฎา ออโต้ จำกัด
89ด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จ.ปทุมธานี
เป็นเจ้าหน้าที่ ของ บริษัท จ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นธุรกิจ ประเภทรับจ้างเหมาแรงงาน *สนใจโทร สัมภาษณ์ 0816125626 หรือ ส่งข้อมูลการสมัครงาน มาที่ ไลด์ ID : jcsjobcenter *ประจำที่ หน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
90พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย)
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย