ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
84ธุรการต่างประเทศ ด่วน!!
เตรียมเอกสารรายละเอียดข้อมูลเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนในระบบของ อย. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ป๊อบ เมดิค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
85Admin Coordinator Officer
1. ประสานงานและจัดเตรียม,ทำขัอมูลที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถสรุปข้อมูล รวบรวม หรือการตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบให้ถึง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูฟิคอน จำกัด
87ด่วน!!! เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ/Admin and Planning (โทร.0-2945-4953)
1. วางแผนเส้นทางรถขนส่ง ให้ส่งสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุม ตรวจสอบเส้นทางการรับ-ส่งสินค้าและอุณหภูมิ ให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด 3. ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานขนส่ง พนักงานยกสิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
88ด่วน! เจ้าหน้าที่ธุรการขายและประสานงาน
1. รับโทรศัพท์ ติดต่อ ขอข้อมูลร่วมถึงการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า 2. จัดทำ บันทึก และจัดเก็บเอกสารร่วมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 3. จัดทำ Invoice/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล พร้อมแนบเอกสารส่งให้ลูกค้าตามช่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
89เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน!!!)
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
90เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบนอดเงินที่ลูกหนี้ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง 2.จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier อื่นๆ 3.งานติดต่อสอบถามการชำระหนี้ 4.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด