ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
82พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารด้านการเงิน และบัญชี - จัดทำใบสำคัญจ่าย เอกสารการจ่ายเงิน และภาษี - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel อื่นๆ - ติดต่อประสาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
83เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
1.เพื่อออกเอกสารบันทึกการผลิต ( BPR ) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.งานเอกสารในส่วน QA เช่น ตรวจสอบและจัดเก็บ BPR , ออกเอกสารให้ฝ่ายขาย-ลูกค้า 3.งานประกันคุณภาพ เช่น การจัดเก็บ Retention & Reference S...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
84เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี (รับสมัครด่วน)
- ไปประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่ได้บ่อยๆ และไปต่างจังหวัดได้ (มีค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้) - ติดตามเก็บ Requirement จากลูกค้าสม่ำเสมอและมีทักษะด้าน IT สามารถทดสอบระบบเบื้องต้นได้ - ประสานงานและต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัพบีน จำกัด
85ธุรการเปิดบิล/ธุรการขาย
เปิดบิลขาย ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย ทำเอกสาร หาข้อมูลรองรับฝ่ายขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด
86พนักงานธุรการ (ควบคุมสถานะรถบรรทุก)
ติดตามสถานะGPS รถบรรทุก ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถบรรทุก งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : SCG Skills Development
87พนักงานธุรการ
วางแผนการจัดรถบรรทุก ควบคุมการรับ-ข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : SCG Skills Development
88พนักงานธุรการ
1. คีย์ข้อมูล 2. ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 3. จัดทำบันทึกและเอกสารต่างๆ 4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขนส่ง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : SCG Skills Development
89พนักงานทั่วไป
- งานทั่วไป สั่งซื้ออะไหล่ อุปกรณ์และ ตามของที่ส่งซ่อมกลับมาให้ครบ - เช็คสต็อกของ อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆและลงบันทึก - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ เคมีเคิล แอนด์ ออยล์ จำกัด
90ที่ปรึกษางานบริการซ่อมสี
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - จัดทำเอกสารและติดตามเอกสารดำเนินการซ่อม - สนับสนุนผู้บริหารและดำเนินการดูแลลูกค้าของโชว์รูมฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายซ่อมตัวถังและสี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด