ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
81แอดมินคลังสินค้า
ดูแลเรื่องการจัดสายส่ง โลจิสติกส์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เส้งโหภูเก็ต จำกัด
83เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
- จัดทำและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเก็บรวบรวมเอกสารทางการเงิน - บันทึกข้อมูลต่างๆ และค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรม Excel - จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด
84เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ/งานฝึกอบรม
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ • บริหารจัดการงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด
85ธุรการทั่วไป
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย - ออกเอกสารใบสั่งซื้อ - ออกเอกสารใบเสนอราคา - รับ-ส่ง Emaill และกระจายงานให้กับทางเจ้าของงาน - จัดเก็บเอกสาร - รับสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการ เอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
86พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย)
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
87เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
- จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53 - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
88Admin ไลฟ์สด
- สามารถ Live สด เพื่อนำเสนอสินค้าได้ - วางแผนการใช้สื่อ Social Media และ สร้างสรรค์ Content และกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Social Media เพื่อเพิ่มจำนวนยอดขาย และ ยอดไลค์ บน Facebook - ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด
89แอดมินตอบแชท
- ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางออนไลน์ - ตอบข้อที่ลูกค้าสอบถามมาทางอินบ๊อกซ์ของบริษัทฯ (มีสคริปต์และผู้สอนงาน) - คอนเฟิร์มออเดอร์และคำสั่งซื้อ - ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด
90ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก
รับผิดชอบในการรับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการ อธิบายงานซ่อม ทำใบเสนอราคา และติดตามลูกค้าหลังการซ่อม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง