ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
91แอดมินประสานงาน
รายละเอียดงาน วันทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน 10.00น.-19.00น. 1.ดูแลปริ้นรายชื่อลูกค้าเพื่อแปะหน้ากล่องพัสดุ 2.ตรวจสอบรายการที่ปริ้นและนับจำนวนออเดอร์ 3.ติดตามเคสติดปัญหาการนำส่งกับขนส่ง 4.จัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ บูตัส เทรดดิ้ง จำกัด
92พนักงานตอบลูกค้า/แอดมินเพจ
รายละเอียดงาน เลือกเวลาเข้างานได้เลย อยู่กะไหนเข้ากะนั้นตลอด ไม่ต้องสลับกะ 1.เวลา 06.00น.-15.00น. 3.เวลา 15.00น.-00.00น. หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน รายละเอียดงาน ตอบลูกค้าในเพจของบริษัท โดยใช้โปรแกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ บูตัส เทรดดิ้ง จำกัด
93ธุรการทั่วไป
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย - ออกเอกสารใบสั่งซื้อ - ออกเอกสารใบเสนอราคา - รับ-ส่ง Emaill และกระจายงานให้กับทางเจ้าของงาน - จัดเก็บเอกสาร - รับสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการ เอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
94เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
- จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53 - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
95พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย)
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
96เสมียนทนาย (บริษัท เอสเอส อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น)
- เตรียมและร่างเอกสารงานคดี - ยื่นเอกสารต่อศาลและหน่วยงานอื่นๆ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศาลและหน่วยงานอื่นๆ - รับผิดชอบในการยื่นเอกสารและจัดเก็บเอกสารเข้าสำนวนคดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
97เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย **ภายใต้บริษัทลิงค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน - จัดทำใบเสนอราคา – ติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันภัยและการจัดส่งให้ตัวแทน - ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคาที่ตัวแทนทำเข้ามาเช่นวันหมดอายุและจำนวนเงินเอาประกันภัยและยืนยันกับตัวแท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
98Administrative Officer (เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย) **ภายใต้บริษัทลิงค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- ประสานงานเกี่ยวกับประภัยรถยนต์ อัคคีภัย กับลูกค้าและ ตัวแทน - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เช่น รับเรื่องแก้ไขสลักหลังต่างๆ แก้ไข้ใบเตือน - ติดตามงานต่ออายุประกันภัย - พิจารณารับประกันภัยภาคส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
100Administrative Accounting Officer / ธุรการบัญชี **ภายใต้บริษัทไอลอว์ เอเชีย จำกัด
** ภายใต้บริษัทไอลอว์ เอเชีย จำกัด - Manage obligations to suppliers, customers and third-party vendors - Process bank deposits - Reconcile financial statements - Prepare, send and store invoice...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด