ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
132PRTR เปิดรับ ตำแหน่ง Collection Admin(งานเอกสาร) 12K สนใจติดต่อ K. กันต์ 0630793488
- หลักๆจะดูแลตรวจสอบงานเอกสารทั้งหมด - มีรายชื่อลูกค้าในเช้คลิช และรวบรวมเอกสาร เช่น เอกสารบอกเลิกสัญญา - ประสานงานภายในทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
133เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล(KYC) สมัครงาน0811450417K.เพลง
*** สัญญาจ้าง 3 เดือน มีพิจารณาต่อ *** สถานที่ทำงาน : ตึกรสา 2 MRT เพชรบุรี ทำงาน5วัน หยุด2วัน(ไม่ตรงเสาร์อาทิตย์) มีการเข้ากะทำงาน กะแรก 07.00-16.00น. กะสอง 13.00-22.00น. กะสาม 22.00-07.00น. - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
134PRTR เปิดรับ ตำแหน่ง Collection Admin(งานเอกสาร) 12K สนใจติดต่อ K. กันต์ 0630793488
- หลักๆจะดูแลตรวจสอบงานเอกสารทั้งหมด - มีรายชื่อลูกค้าในเช้คลิช และรวบรวมเอกสาร เช่น เอกสารบอกเลิกสัญญา - ประสานงานภายในทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
135เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล(KYC) สมัครงาน0811450417K.เพลง
*** สัญญาจ้าง 3 เดือน มีพิจารณาต่อ *** สถานที่ทำงาน : ตึกรสา 2 MRT เพชรบุรี ทำงาน5วัน หยุด2วัน(ไม่ตรงเสาร์อาทิตย์) มีการเข้ากะทำงาน กะแรก 07.00-16.00น. กะสอง 13.00-22.00น. กะสาม 22.00-07.00น. - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
136PRTR เปิดรับ ตำแหน่ง Collection Admin(งานเอกสาร) 12K สนใจติดต่อ K. กันต์ 0630793488
- หลักๆจะดูแลตรวจสอบงานเอกสารทั้งหมด - มีรายชื่อลูกค้าในเช้คลิช และรวบรวมเอกสาร เช่น เอกสารบอกเลิกสัญญา - ประสานงานภายในทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
137เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล(KYC) สมัครงาน0811450417K.เพลง
*** สัญญาจ้าง 3 เดือน มีพิจารณาต่อ *** สถานที่ทำงาน : ตึกรสา 2 MRT เพชรบุรี ทำงาน5วัน หยุด2วัน(ไม่ตรงเสาร์อาทิตย์) มีการเข้ากะทำงาน กะแรก 07.00-16.00น. กะสอง 13.00-22.00น. กะสาม 22.00-07.00น. - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
138เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล(KYC) สมัครงาน0811450417K.เพลง
*** สัญญาจ้าง 3 เดือน มีพิจารณาต่อ *** สถานที่ทำงาน : ตึกรสา 2 MRT เพชรบุรี ทำงาน5วัน หยุด2วัน(ไม่ตรงเสาร์อาทิตย์) มีการเข้ากะทำงาน กะแรก 07.00-16.00น. กะสอง 13.00-22.00น. กะสาม 22.00-07.00น. - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
139PRTR เปิดรับ ตำแหน่ง Collection Admin(งานเอกสาร) 12K สนใจติดต่อ K. กันต์ 0630793488
- หลักๆจะดูแลตรวจสอบงานเอกสารทั้งหมด - มีรายชื่อลูกค้าในเช้คลิช และรวบรวมเอกสาร เช่น เอกสารบอกเลิกสัญญา - ประสานงานภายในทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
140PRTR เปิดรับ ตำแหน่ง Collection Admin(งานเอกสาร) 12K สนใจติดต่อ K. กันต์ 0630793488
- หลักๆจะดูแลตรวจสอบงานเอกสารทั้งหมด - มีรายชื่อลูกค้าในเช้คลิช และรวบรวมเอกสาร เช่น เอกสารบอกเลิกสัญญา - ประสานงานภายในทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)