ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
22สต๊อกเเละล่ามโรงงาน
- เช็คสต้อคสินค้าและสรุปรายงานประจำวัน - งานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย -ติดตามหัวหน้างานไปตามโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23พนักงานประสานงานต่างประเทศ
- หน้าที่ : จัดทำInvoiceและPacking list, ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าจีน, ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้า, ตรวจเช็คและอัปเดตค่าขนส่งกับทางชิปปิ้ง - เงินเดือน 25000-30000บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
24Computer Operator
ทำหน้าที่ทำงานด้านเอกสารเบิก–จ่าย ค่าใช้จ่ายในวันแข่งม้า เอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำโปรแกรมการแข่งม้าในแต่ละครั้ง จัดทำบัตรและรวบรวมข้อมูลการออกบัตรต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริการสมาชิกและแผนกโต๊ด ตลอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
25Identity Officer
Officer ทำหน้าที่บริการ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก และแขกรับเชิญของสมาชิก ผู้มาธุระในกิจกรรมสมาคมฯ ให้คำแนะนำแก่ผู้ขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของสมาคมฯ และตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
26ธุรการ (คนพิการ)
1.งานเอกสาร บันทึกข้อมูล/จัดทำเอกสาร 2.งานประสานงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
27พนักงานธุรการ-admin
ประสานงานด้านการตลาด ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนงานขาย บันทึกข้อมูล ดูแลระบบจำหน่ายสินค้า และอื่นๆ ตามมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สกายเทค อินโนเวชั่น จำกัด
28เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสาร
คอยจัดเก็บ และ แสกนเอกสาร ภายในบริษัท และ แบ่งแยกตามหมวดหมู่...ดูรายละเอียด
องค์กร : Beyond Wealth Group (บริษัท บียอนด์ เวลธ์ กรุ๊ป จำกัด)
29ครูผู้สอนประถม/มัธยม (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)
สามารถสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปฏิบัติงานด้านเอกสารการเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
30ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)
ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์