ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
31เจ้าหน้าที่ธุรการ (Customer Service)
- ต้อนรับและให้บริการลูกค้า - แนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมอธิบายสินค้าและบริการต่างๆ - สื่อสารและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Eartone (Thailand) Co.,Ltd.
32พนักงานบัญชี **ด่วน**
1 ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย และเอกสารการลงบัญชีทั่วไป 2 ลงบัญชีสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป 3 จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 4 กรอกแบบ/ยื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเตอร์เน็ต 5 กรอกแบบ/ยื่นภงด.1,...ดูรายละเอียด
องค์กร : เอส พี เอส ทนายความและการบัญชี
33งานอาชีวะอนามัย
งานคีย์ข้อมูล งานเอกสาร งานออกหน่วยตรวจสุขภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 888 โกบอลล์ จำกัด
35เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์โครงการ (UNICEF Thailand)
1. ลงพื้นที่กับทีมงานที่หน้าบูธ และ งานอิเวนท์ในกรุงเทพฯ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการการช่วยเหลือเด็กของยูนิเซฟ ตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลประชาชนทั่วไป 3. รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปต...ดูรายละเอียด
องค์กร : United Nations Children's Fund (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย)
36ธุรการบัญชีทั่วไป (**** ทำงานประจำที่กรุงเทพ *****)
1. ออกเอกสาร * ใบแจ้งหนี้ * ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 2.ติดต่อลูกค้า * สอบถามวัน เวลา ชำระเงิน * สอบถามวัน เวลา การวางบิล 3. จัดตาราง กำหนดการ * วางบิล/ รับชำระเงิน 4. บันทึกข้อมูล * ประวัติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เอ เทรดดิ้ง จำกัด
37ธุรการบัญชี
- สามารถพิมพ์งาน - ออกใบเสนอราคา - ออกใบสั่งซื้อของ - จัดเก็บ Stock - ใช้โปรแกรมบัญชี Express - จัดเตรียมเอกสารรายรับ รายจ่าย / ค่าใช้จ่ายต่างๆ - ทำเช็คจ่ายทุกอย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไมโคร ซีเคียว ดีซายน์ จำกัด
39CS & Documentation
รับ order เพื่อคีย์ข้อมูลตามรายการละเอียดจากลูกค้า, ติดต่อลุกค้า, ติดต่อสายการบิน, สายการเดินเรือ และองค์กรต่างๆ, ทำค่าใช้จ่าย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วินเบิร์ก โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
40Call Center ตอบChat และEmail (ทำงานสีลม BTSช่องนนทรีหรือMRTสามย่าน)
ตอบคำถามและบริการต่างๆผ่านช่องทาง Chat ทุกช่องทางและEmail...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด