ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
51พนักงานต้อนรับ (Receptionist)และฝึกช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้
- นัดหมายคนไข้ ติดตาม - ทำยอดรายรับรายจ่าย - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : เด็นทอล ไวท์ คลินิค
52พนักงานคีย์ข้อมูล
จัดเรียงเอกสาร บันทึกรายการทางบัญชี งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี แอนด์ เจ บิซิเนส จำกัด
53เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดทำเอกสารด้านงานธุรการ ทำเอกสาร เบิก-จ่าย วัสดุสำหรับการผลิต จัดทำเอกสารใบสั่งผลิต จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า ทำรายงาน ขาด ลา มาสาย การขอโอที ของพนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : oni worldwide trading co.,ltd.
54ธุรการฝ่ายการตลาด
-ประสานงานsale -ทำใบเสนอราคา -ทำใบสั่งขาย-ทำคู่มือ -ติดตามใบเบิกของชุดใบสั่งขาย -เปิด invoice ขาย บันทึกข้อมูล control list invoice -ลง Service -ทำเอกสารสอบราคา -สังซื้อสินค้าในประเทศ -จัดทำหน...ดูรายละเอียด
องค์กร : oni worldwide trading co.,ltd.
55เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
- รับเช็ค, วางบิล - จัดทำหนังสือค้ำประกัน - บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย - คีย์ภาษีซื้อ-ขาย เช็ครายงานภาษีซื้อ-ขาย - คีย์ใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย - จัดทำ Report ยอดขาย,Report งบกำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : oni worldwide trading co.,ltd.
56ธุรการจัดซื้อ
- จัดหา Supplier เพื่อมาเสนอราคาสินค้าและบริการในโครงการ - ดูแลงานเอกสารในแผนกจัดซื้อและธุรการทั้งหมดพร้อมทั้งติดต่อประสานกับในองค์กรและนอกองค์กร - จัดทำเอกสารรับวางบิล Supplier และรวบรวมส่งให้ฝ่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
57ธุรการฝ่ายโครงการและฝ่ายขายงานโครงการ
1.Admin แผนกงานวิศวกรรมโครงการ 2.ประสานงานภายใน 3.เก็บเอกสาร, จัดทำเอกสารงานโครงการ 4.ทำเอกสารตาม ISO. 5.ออกใบงาน 6.รวบรวมต้นทุนงานโครงการและบันทึก 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
58จัดซื้อ,บุคคล
ทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลและมีสั่งฝ่ายจัดซื้อเล็กน้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
59บัญชี-การเงิน
ทำจ่าย ลูกหนี้ ทำเช็ด รับวางบิล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด