ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
61ธุรการประสานงาน
จัดทำประวัติลูกค้า งานเอกสาร ประสานงาน งานอื่นที่ได้รับมอหมาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
62พนักงานดูแลคลังสินค้า
รายละเอียดงาน - ดูแลควบคุม stock สินค้าเบิกสินค้า-รับสินค้า-ออกสินค้า ตามระบบและเอกสาร - จัดทำป้ายชี้บ่งระบุตัวสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระบบหมวดหมู่ และอายุการเก็บรักษา - ทำการตรวจรับสินค้าโดยกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูน ยู่ จำกัด
64เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ดูแลรับผิดชอบงานธุรการบัญชีทั่วไป รับ และจ่าย 2.ติดต่อประสานงานภายใน-นอกองค์กร 3.ทำงานเอกสารและอื่นๆตามไดรับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
65Adminร้านค้า 13 K+1,000+ค่ารถ กะเช้า/บ่ายทำงาน5วันหยุด2วันเลิกไม่เกิน5ทุ่ม
-เป็นตัวแทนร้านค้าในApplication Online ตอบคำถามลูกค้า -ไม่ต้องรับสาย เป็นประสานงานเท่านั้น - ชื่นชอบการสั่งซื้อของออนไลน์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - ชื่นชอบ และเข้าใจ การPre Order สินค้า เกาหลี ญี่ปุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
66เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายปฏิบัติการ
1.พิมพ์งานเอกสารต่างๆในฝ่าย เช่นรายงานการประชุม,จัดทำเอกสารให้ลูกค้างานจร และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในฝ่าย 2.คีย์ใบเบิกน้ำยา/อุปกรณ์สำหรับงานจร 3.ส่งเอกสารต่างๆให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลงเวลา,เอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
67Admin ประสานงาน
1.ตรวจสอบการทำงานของทีม Sale 2.ดูแลข้อมูลทั้งหมดของทีม Sale 3.ตรวจเช็คข้อมูลกับรูปภาพ ที่เก็บมาจากหน้าร้านต้องตรงกันในแต่ละวัน 4.ตรวจเช็คข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง และส่งให้หัวหน้างานตามเวลาที่กำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอนซูเมอร์ รีช จำกัด
68เจ้าหน้าที่สโตร์วัตถุดิบ
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าในสโตร์วัตถุดิบ 2. บันทึกข้อมูลประจำวัน 3. จัดทำสต็อกสินค้าวัตถุดิบ ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานหน่วยงานฝ่ายผลิต และที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
69เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์โครงการ (UNICEF Thailand)
1. ลงพื้นที่กับทีมงานที่หน้าบูธ และ งานอิเวนท์ในกรุงเทพฯ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการการช่วยเหลือเด็กของยูนิเซฟ ตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลประชาชนทั่วไป 3. รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปต...ดูรายละเอียด
องค์กร : United Nations Children's Fund (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย)
70Admin ไลฟ์สด
- สามารถ Live สด เพื่อนำเสนอสินค้าได้ - วางแผนการใช้สื่อ Social Media และ สร้างสรรค์ Content และกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Social Media เพื่อเพิ่มจำนวนยอดขาย และ ยอดไลค์ บน Facebook - ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด