ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
81พนักงานเช็คสินค้า (เช็คเกอร์)
ตรวจเช็คสินค้า , รับ-จ่าย สินค้า , ตรวจนับสต็อกสินค้า , ทำสรุปงานเอกสารต่าง ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
82Customer Service Import ด่วน!!!!
จัดทำเอกสารขาเข้า ทางเรือ ทางอากาศยาน รู้เรื่องกระบวนการ และเอกสารนำเข้า ตรวจสอบเอกสาร invoice, packing list, B/L, AWB, Form E, Form D, หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง, ประสานงานกับลูกค้า, สายเรือ, หัวลาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูชั่น เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
83Site Admin (ธุรการโครงการ)
1.ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2.ทำสัญญาจ้าง /ทำค่าแรงผู้รับเหมา 3.งานสรรหาพนักงานเข้าไซด์งาน 4.งานธุรการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
84พนักงานธุรการ
-ทำงานด้านธุรการด้านเอกสารการเงินบัญชีและงานเอกสารทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
87ธุรการทั่วไป
ทำใบสำคัญจ่าย ออกไบแจ้งหนี้ เก็บเอกสารให้สำงานบัญชี ช่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ็นพี เซพพาเรเตอร์ จำกัด
88คีย์ข้อมูล (ดูแลหน้าร้าน)
- ดูแลหน้าร้าน ช่วยพนักงานขาย คิดเงินเก็บเงิน - คีย์ข้อมูลเปิดบิลขายสินค้าและอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นนอล แทททู จำกัด
89ธุรการทั่วไป
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - ดูแลคลังสินค้า - จัดสินค้าและแพ็ค - งานทั่วไปที่สามารถทำได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นนอล แทททู จำกัด
90Telemarketing-Verify Document
ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ลูกค้าให้ครบถ้วนก่อนส่งเข้าระบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)