ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 241 หน้า จำนวน 2,401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
81ธุรการวางแผนการผลิต
1. ประสานงานภายใน ด้านการสั่งผลิต กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานด้านแบบสั่งผลิตชิ้นงาน ติดตามงาน แจ้งสถานะ - ประสานงาน สั่งเบิกรายการวัตถุดิบ สั่งผลิต - ประสานงานสั่ง จัดหารายการที่เกี่ยวข้อง 2....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เกียรติสยาม เลเธอร์แวร์ จำกัด
82ธุรการประสานงานขาย (Sales admin)
1.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร จัดทำจัดเก็บเอกสาร ,ใบเสนอราคา,อื่นๆ 2.ติดตามการจัดส่งสินค้า 3.สรุปรายงานด้านการขายที่เกี่ยวข้อง 4.Support Sales /Brand Manager 5.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สถานที่ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เกียรติสยาม เลเธอร์แวร์ จำกัด
86ธุรการและแคชเชียร์
แคชเชียร์ สรุปยอดรายวัน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สรุปค่าเทรน สรุปยอดส่ง out source และสนับสนุนงานธุรการทั่วไป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด
87เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก)
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
88ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก
รับผิดชอบในการรับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการ อธิบายงานซ่อม ทำใบเสนอราคา และติดตามลูกค้าหลังการซ่อม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
89ล่ามแปลภาษาจีน-ภาษาไทย
1.ช่วยเป็นล่ามสื่อสารระหว่างคนไทยและคนจีน 2.แปลในที่ประชุม 3.ช่วยแปลเอกสารและจัดระเบียบเอกสาร 4.ช่วยเจ้านายในการเจรจาธุรกิจ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามโปรเมค จำกัด