ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 88 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
2เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการประจำสำนักงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานธุรการบัญชี (สรุปค่าใช้จ่าย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
3**ด่วน** Admin สัญญา 6 เดือน [ปสก 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี] รายได้ 18-22K ทำงานตึก AIA
• จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพราะในแผนกมีชาวต่างชาติ) • รับผิดชอบงาน Admin อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
4เลขาธุรการ
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บข้อมูล/ส่งงาน -ประสานงานผ่ายที่เกี่ยวข้อง -ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
6ผู้ช่วยส่วนตัว // สมุทรปราการ
1. เป็นผู้ช่วยผู้บริหารในด้านเอกสาร การจัดการ 2. เป็นผู้ช่วยในการประสานงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 3. ขับรถและเดินทางพร้อมนายไปได้ทุกที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคร์รี่ แพ็ค จำกัด
7เลขานุการ/ประสานงาน/บริหารงานบุคคล
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ภายใน และภายนอกบริษัท - ติดต่อประสานงาน กับหน่วยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท - ใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point - ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
8เลขานุการ ผู้บริหารหญิง
ดูแลเรื่องส่วนตัวเจ้านายผู้หญิง สามารถอยู่ออฟฟิศคนเดียวได้ จัดการประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูลโฆษณา update ลงโฆษณาขาย banner website online โปรแกรมสำเร็จรูป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : NEAT PROPERTY (นีทท์ พร๊อพเพอร์ตี้)
9ธุรการสำนักงาน
ประสานงานทุกหน่วยงาน ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อริยะ 8 จำกัด
10Administrator and Personal Assistant
Job Respcnsiblitigs ㆍ Organize, arrunge and coortinate mnutings and events. Handle exlurnal and intemal communicetion er ranagement systsms. Maintain a clean and erjoyable working environment. Man...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด