ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขายรถเล็ก ( พิษณุโลก ,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ )
1. ประสานงาน สนับสนุนงานขาย ของผู้จัดการฝ่ายขาย - ติดตามผลสัญญาไฟแนนซ์ และอัพเดต Sheet ไฟแนนซ์ - ความสะอาดรถทดลองขับ - ประชุมประจำเดือน ที่ปรึกษาการขาย และการตลาด - เอกสารอื่นๆที่เก...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
2เลขานุการ ด่วน!!
- กลั่นกรองหนังสือ และเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก่อนส่งให้กับผู้บริหารพิจารณา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเจคิว โปรดักส์ จำกัด
3Officer (Sports)
ทำหน้าที่ดูแลจัดเตรียมเอกสาร รายงานการประชุมประจำเดือนของแผนกกีฬาที่รับผิดชอบ ดำเนินการประสานงานในเรื่องที่คณะกรรมการมีมติดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบสมาคมฯ ออกใบแจ้งงาน จัดเตรียมการแข่งขัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
4เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
6เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ดูแลเรื่องจัดซื้อทั่วไป - ดูแลเรื่องบัญชีเบื่องต้น - ดูแลเรื่องคลังสินค้า - ประสานงานฝ่ายขายและธุรการขาย รวมถึงแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเจคิว โปรดักส์ จำกัด
7เลขานุการ
- รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - อัพเดทข้อมูลต่างๆ ขององค์กรให้ผู้บริหารทราบ - ติดตามงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด
8เลขานุการผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อัดเดทงานของผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารในการประชุมต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. รับผิดชอบในหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 5. สามารถทำงานได้หลากหลายบริห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
9เลขาธุรการ สาขาปากช่อง
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บข้อมูล/ส่งงาน -ประสานงานผ่ายที่เกี่ยวข้อง -ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
10เลขานุการฝ่ายการตลาด (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) ด่วน!!!
บันทึกการประชุม ติดตามงานจากการประชุม วางระบบงาน จัดคิวงาน เตรียมเอกสาร จัดเก็บและจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ ประสานงานระหว่างแผนกทั้งภายในและภายนอก ค้นหาข้อมูลธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดทั้งในและต่างป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด