ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 138 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
2ธุรการ
- จัดทำเอกสาร ภายในบริษัท - ประสานงานติดต่อลูกค้า - ประสานงานต่างๆทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
3Excecutive Secretary
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 2. เก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี 3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอล ชาร์โร เม็กซ์ไทย จำกัด
4เลขาธุรการ สาขาปากช่อง
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บข้อมูล/ส่งงาน -ประสานงานผ่ายที่เกี่ยวข้อง -ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
5เจ้าหน้าที่งานเลขานุการและสารบรรณ (สำนักงานอธิการบดี)
1. การดำเนินงานด้านเลขานุการ - ประสานการจัดทำนามบัตร, จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย, และเอกสารขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานอธิการบดี - สนับสนุนการจัดการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
6เลขานุการผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อัดเดทงานของผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารในการประชุมต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. รับผิดชอบในหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 5. สามารถทำงานได้หลากหลายบริห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
7ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
วิเคราะห์หน้าที่งาน วางแผนการใช้กำลังคนเพื่อจัดทำโครงสร้างบริษัท ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินงานภายในองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8เลขานุการ
รับประสานงานทุกหน่วยงาน ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด (ISSUE)
10เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)