ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1เลขาผู้บริหาร
1. Airbnb Management: Oversee and manage multiple Airbnb listings ensuring all properties are ready for guests, in pristine condition, and meets all Airbnb standards Respond promptly to inquiries, h...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2ผู้ช่วยทันตแพทย์
- จัดเตรียมเครื่องมือทันตกรรม ก่อนถึงคิวรักษาคนไข้ - เก็บเครื่องมือ และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ - ให้ความรู้เบื้องต้นแก่คนไข้หลังการรักษา - ทำความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ - ตรวจนับสินค้า เวชภัณฑ์ และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
4เลขานุการ (ธุรการประสานงาน)
- ตารางนัดหมาย - ประสานงานภายในองค์กรงานทั่วไป - สรุปยอดขายของบริษัท - จัดเตรียมเอกสารทำวีซ่า , ดูเเลประกันสุขภาพ + ประกันรถ(ต่ออายุ) - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
5เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
6Personal Secretary (Full-time)
ขอบเขตหน้าที่เบื้องต้น - ดูแล ช่วยเหลือ และประสานงานผู้จัดการในการวางแผนงานและการดำเนินงานต่าง ๆ - ปฏิบัติงานเลขานุการทั่วไปและสนับสนุนการบริหาร เช็คเอกสาร ทำสัญญา ต่างๆ บริหารและจัดการงานพนักงานได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลงเกวจ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
7ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขายรถเล็ก ( พิษณุโลก ,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์ )
1. ประสานงาน สนับสนุนงานขาย ของผู้จัดการฝ่ายขาย - ติดตามผลสัญญาไฟแนนซ์ และอัพเดต Sheet ไฟแนนซ์ - ความสะอาดรถทดลองขับ - ประชุมประจำเดือน ที่ปรึกษาการขาย และการตลาด - เอกสารอื่นๆที่เก...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
8เลขานุการ
- รับคำสั่งจากผู้บริหารไปจัดการต่อ - คอยติดตามผู้บริหาร จดงาน รับงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
9ธุรการฝ่ายโครงการและฝ่ายขายงานโครงการ
1.Admin แผนกงานวิศวกรรมโครงการ 2.ประสานงานภายใน 3.เก็บเอกสาร, จัดทำเอกสารงานโครงการ 4.ทำเอกสารตาม ISO. 5.ออกใบงาน 6.รวบรวมต้นทุนงานโครงการและบันทึก 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
10ผู้ช่วยประสานงาน
- ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office - จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวของกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อี ซี่ ฟายด์ ฟิกซ์ จำกัด