ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
101ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทำงานตามคำสั่งที่มอบหมาย,ขับรถยนต์,...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด
108เลขานุการ และ ประสานงานขาย
ประสานงาน ติดต่องาน ฝ่ายขาย เงินเดือน+Com มียานพาหนะส่วนตัว เพิ่มค่าน้ำมันให้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : PATprinting
109ประสานงานขายด้าน IT
ดูแลลูกค้าองค์กร supportงานขาย ด้านIT,Network ,Hardware software...ดูรายละเอียด
องค์กร : PATprinting
110เลขากรรมการผู้จัดการ
รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร - จัดเตรียมสรุปข้อมูลต่างๆ ร่างเอกสารต่างๆ แผนงาน แผนภาพ สถิติตามที่ได้รับมอบหมาย - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด