ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
118เลขานุการ และ ประสานงานขาย
ประสานงาน ติดต่องาน ฝ่ายขาย เงินเดือน+Com มียานพาหนะส่วนตัว เพิ่มค่าน้ำมันให้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : PATprinting
119ประสานงานขายด้าน IT
ดูแลลูกค้าองค์กร supportงานขาย ด้านIT,Network ,Hardware software...ดูรายละเอียด
องค์กร : PATprinting
120เลขากรรมการผู้จัดการ
รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร - จัดเตรียมสรุปข้อมูลต่างๆ ร่างเอกสารต่างๆ แผนงาน แผนภาพ สถิติตามที่ได้รับมอบหมาย - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด