ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
171เลขานุการ
-ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง -จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจน สามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน -ช่วยวางระเบียบต่าง ๆ และตรว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
172พนักงานธุรการ งานJob ระยะสั้น
ทำงานบนกระบวนการ procument PR สร้าง Vender สำหรับการลงทะเบียนใหม่ ควบคุมสต็อกเครื่องเขียนและการจัดหาสำนักงาน จัดทำกำหนดการ จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการประชุมเยี่ยมชม Audit และ ETC เตรียมความพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
173พนักงานธุรการ งานJob ระยะสั้น
ทำงานบนกระบวนการ procument PR สร้าง Vender สำหรับการลงทะเบียนใหม่ ควบคุมสต็อกเครื่องเขียนและการจัดหาสำนักงาน จัดทำกำหนดการ จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการประชุมเยี่ยมชม Audit และ ETC เตรียมความพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
175เลขาผู้บริหารสายการเงิน
- ประสานงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย - ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้า - ออกของสำนักงาน - ดูแลโครงกาต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวลท์ เมนเนจเมนท์ แอดไวด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
176เลขานุการบริษัท
1. ติดตามผู้บริหารเข้าสาขา 2. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก 3. ดูแลตารางการทำงาน รวมถึงนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหาร 4. ทำนัดลูกค้าทางโทรศัพท์ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิชั่น บิวตี้ จำกัด
177ธุรการฝ่ายขาย
1. จัดทำใบเสนอราคา (ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือที่สามารถทำได้) *ใบเสนอราคาด้านแรงงาน JOB *ใบเสนอราคาด้านแรงงานความสะอาด JOB *การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
178ธุรการฝ่ายขาย
1. จัดทำใบเสนอราคา (ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือที่สามารถทำได้) *ใบเสนอราคาด้านแรงงาน JOB *ใบเสนอราคาด้านแรงงานความสะอาด JOB *การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
179ธุรการฝ่ายขาย
1. จัดทำใบเสนอราคา (ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือที่สามารถทำได้) *ใบเสนอราคาด้านแรงงาน JOB *ใบเสนอราคาด้านแรงงานความสะอาด JOB *การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
180เลขานุการ ประจำ สำนักงานใหญ่ พระรามที่3 สนใจสมัครงานติดต่อ พี่มิ้งค์ 061-3895619
1. งานจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม 2. ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร 3. งานคัดแยก งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก 4. งานติดตามบันทึกภายใน บันทึก และควบคุมเอกสารภายในลง Excel 5. ประสานงานทั่วไป เช่น จัดห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด