ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
11เลขาผู้บริหาร
ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ รวมถึงการทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
12Personal Assistant - Director (ภาษาจีน) เขตภาคใต้
ติดตามและดูแลช่วยเหลือ ประสานงานแปลไทย - จีน ให้กับ Director ในเวลาที่ไปพบหรือเจรจากับลูกค้า บันทึกการประชุมและจัดทำรายงาน ดูแลเรื่องตารางนัดหมายต่างๆ ให้กับผู้บริหาร จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : TG Human Resource Services (Thailand) Co., Ltd.

06 กุมภาพันธ์ 2566
14เลขานุการผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อัดเดทงานของผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารในการประชุมต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. รับผิดชอบในหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 5. สามารถทำงานได้หลากหลายบริห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
15Executive Assistant and Administrator เลขานุการและบริหารสำนักงาน [35,000-50,000 บาท]
Responsibilities: Perform full range of secretarial and administrative support • Facilitate and organize internal/external meetings for the executive including preparation and compilation of papers/r...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด
16Executive Coordinator, Secretary to MD/CEO เจ้าหน้าที่ประสาน/เลขานุการผู้บริหารระดับสูง 23,000-28,000 บาท
•ติดตามผู้บริหารไปประชุม ทั้งการประชุมภายในและนอกบริษัท •เข้าร่วมประชุม, จดรายงานการประชุม อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม •คอยติดตามความคืบงานของงาน พร้อมทั้งอัพเดทให้ผู้บริหารทราบเป็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด
17**ด่วน** Admin สัญญา 6 เดือน [ปสก 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี] รายได้ 18-22K ทำงานตึก AIA
• จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพราะในแผนกมีชาวต่างชาติ) • รับผิดชอบงาน Admin อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
18เลขานุการ
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน ประสานงาน และสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว ทัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด
19เลขานุการผู้จัดการ
1. ติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ เตรียมการประชุม จดบันทึกการประชุม 2. ติดต่อประสานงาน ภายใน - ภายนอก 3. จัดทำเอกสารใบเสนอราคา กรอกข้อมูลรายละเอียดงานขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลเทคโนโลยี จำกัด
20Marketing
ติดต่อ ลูกค้า ประสานงานในบริษัท และ ส่งข้อมูลต่อไปยังโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)