ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
13Secretary Managing Director
ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายของธุรกิจ / เป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินการธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย / จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลด้านกฏหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้างไฮด์อเวย์
15ผู้ช่วยฝ่ายขายงานโครงการและการตลาด
1.ติดตามงานแผนกขายโครงการ (ภาคเอกชน, ภาครัฐ) 2.ประสานงานด้านการตลาด 3.วางแผนด้านงานการตลาด (Marketing Plans & Content Marketing) 4.เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
16เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหาร (สาขาอุดมสุข 45)
เตรียมการประชุม อำนวยความสะดวกในการประชุม และประสานงาน จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บริหารงานเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
17เลขาติดตามผู้บริหาร
- จัดทำตารางติดตามงาน - ติดตามงานจากผู้เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คงาน ก่อนนำเสนอประธานฯ - จัดทำเอกสารโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จดบันทึกการประชุม สรุปรายงานประชุม - ติดตามประธานฯไปปฏิบัติภาระกิจ ต่างจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
19ผู้ช่วยผู้จัดการ ( สามารถสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี )
งานแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน งานแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หง ไท่ สตีล จำกัด
20เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารให้เหมาะสม - ตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร ข้อมูล การติดต่อให้กับผู้บังคับบัญชา และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - ติดต่อประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด