ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
12พนักงานธุรการ / เลขานุการ โรงแรม
- ดูแลประสานงาน จัดเก็บเอกสาร และรับมอบหมายงานจากผู้จัดการโรงแรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : De Arni Hotel Bangkok (โรงแรม เดอ อานี กรุงเทพฯ)
14เลขา
- จัดทำตารางนัดหมาย - จัดเตรียมเอกสารสำคัญ เสนอเซ็นเอกสาร - ประสานงานต่างๆ - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.อาร์.ที. จำกัด
15ธุรการฝ่ายผลิต
ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก คีย์ข้อมูล ทำรายงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
16Personal Assistant to CEO
-สนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บริหารทําหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้บริหารรายงานตรงต่อ CEO -ดูแลตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหารจัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน -ติดต่อปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
17Personal Assistant to CEO
-สนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บริหารทําหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้บริหารรายงานตรงต่อ CEO -ดูแลตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหารจัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน -ติดต่อประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
18เลขาติดตามผู้บริหาร
- จัดทำตารางติดตามงาน - ติดตามงานจากผู้เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คงาน ก่อนนำเสนอประธานฯ - จัดทำเอกสารโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จดบันทึกการประชุม สรุปรายงานประชุม - ติดตามประธานฯไปปฏิบัติภาระกิจ ต่างจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
19เลขาบริหารงาน
ทำบัญชีผู้บริหาร งานเลขาผู้บริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
20ธุรการ/ประสานงาน/admin/คีย์ข้อมูล
1. งานเอกสาร สามารถใช้Microsoft Word, Excel, Social Media และemailได้ 2. ประสานงานกับลูกค้า รับออเดอร์และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด