ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
21หุ้นส่วนธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ 24 น.
ดูแลกิจการด้วยกัน เปิดสาขาแรกที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : SCALE MEDIA
22เลขานุการ
- ดูแลตารางงานของผู้จัดการ - พิมเอกสาร จัดไฟล์เอกสาร จัดระเบียบเอกสาร - จัดทำรายงานต่างๆ - จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม รายงานการประชุม - ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต - อื่นๆ แล้วแต่ได้รับมอบหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด
23เลขานุการ ฝ่ายจัดซื้อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดซื้อสินค้าที่ขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงจัดซื้อสิ่งของตาม PO ภายในบริษัทจากทุกแผนกที่ประสานงานเพื่อขอซื้อ 2.บันทึกต้นทุนซื้อสินค้า และ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซลม่อน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
25เจ้าหน้าที่ธุรการรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปวช.-ปวส. ( คลองเตย ) พร้อมเริ่มงานได้ทันที
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 07.30 - 15.30 น. ( หยุดตามวันหยุดปฎิทิน )...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
26เลขากรรมการผู้จัดการ
1.ติดตามผู้จัดการ รับมอบหมายงานทุกชนิด 2.พูดน้อย นิ่ง เก็บความลับได้ 3.สามารถสรุปงานประชุม และติดตามงานได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป
28เลขานุการ
- ดูแลจัดการเรื่องเอกสารภายใน และ ภายนอก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายในและ ภายนอก - ดูแลเรื่องสื่อและการประชาสัมพันธ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกรุงเทพบริการ
29เลขา
ประสานงาน จัดเก้บเอกสาร ให้ข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟันด์เทคคอน จำกัด
30Marketing Support
จัดและเตรียม เอกสารเพื่อรองรับงาน รวมทั้งงานเปิดport ลูกค้า พิมพ์ข้อความต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เปนผูช่วยงาน เจ้าหน้าที่ ic...ดูรายละเอียด
องค์กร : บล.พาย