ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
31เจ้าหน้าที่สารบรรณ (ธุรการหญิง) วุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานประจำ ร่วมกับ SCG Chemical ระยอง
1. รับผิดชอบงานเอกสาร 2. อัพเดตเอกสาร จัดพิมพ์ จัดเก็บเอกสาร 4. ประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ 5.ปฏิบัติงานจันทร์ ถึง ศุกร์ 7.30-16.30 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
34ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน (สโตร์อะไหล่)ปฏิบัติงาน บริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด บ้านฉาง
ลักษณะงาน เบิก จ่าย อะไหล่ ตามคำขอ รับ และ จัด เก็บ อะไหล่เข้าชั้นวาง ตรวจสอบยอดคงเหลือ และสรุปรายงานประจำเดือน ดูแลความสะอาดพื้นที่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
37เจ้าหน้าที่สารบรรณ (ธุรการหญิง) วุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานประจำ ร่วมกับ SCG Chemical ระยอง
1. รับผิดชอบงานเอกสาร 2. อัพเดตเอกสาร จัดพิมพ์ จัดเก็บเอกสาร 4. ประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ 5.ปฏิบัติงานจันทร์ ถึง ศุกร์ 7.30-16.30 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
40ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน (สโตร์อะไหล่)ปฏิบัติงาน บริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด บ้านฉาง
ลักษณะงาน เบิก จ่าย อะไหล่ ตามคำขอ รับ และ จัด เก็บ อะไหล่เข้าชั้นวาง ตรวจสอบยอดคงเหลือ และสรุปรายงานประจำเดือน ดูแลความสะอาดพื้นที่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด