ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
62QA ปฏิบัติงาน เมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
1.จัดส่งพนักงานให้ครบตามจำนวนที่หน้างานกำหนด (มีพนักงานประจำอยู่แล้ว จัดส่งแทนกรณีพนักงานลา, ขาด) 2.บันทึกข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานในสังกัดแต่ละบริษัท 3.ร่วมประชุม กับผู้ว่าจ้าง รวมถึงเดินตรวจห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
65QA ปฏิบัติงาน เมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
1.จัดส่งพนักงานให้ครบตามจำนวนที่หน้างานกำหนด (มีพนักงานประจำอยู่แล้ว จัดส่งแทนกรณีพนักงานลา, ขาด) 2.บันทึกข้อมูลลงเวลาการทำงานของพนักงานในสังกัดแต่ละบริษัท 3.ร่วมประชุม กับผู้ว่าจ้าง รวมถึงเดินตรวจห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
68เลขานุการ ด่วน!!
- กลั่นกรองหนังสือ และเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก่อนส่งให้กับผู้บริหารพิจารณา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเจคิว โปรดักส์ จำกัด
69เจ้าหน้าที่ประสานงาน ด่วนมาก!
- ดูแลเรื่องจัดซื้อทั่วไป - ดูแลเรื่องบัญชีเบื่องต้น - ดูแลเรื่องคลังสินค้า - ประสานงานฝ่ายขายและธุรการขาย รวมถึงแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเจคิว โปรดักส์ จำกัด